… EŠTE K VOĽBÁM, BEZ KOMENTÁRA

Tieto listy uverejňujeme k nahliadnutiu širokej členskej základni po voľbách. Nechceli sme počas trvania volieb ovplyvniť Vaše rozhodovanie žiadnym smerom. Obraz si môže urobiť každý sám.

LIST

Odpoveď Výboru je zároveň aj odpoveďou pisateľovi na jeho vlastnú predstavu o tom, kto a ako má byť volený:

ODPOVEĎ VÝBORU SSAKI

A nakoniec, vyjadrenie právneho zástupcu SLS

STANOVISKO PRÁVNIKA