XXXII. zjazd SSAKI a ČSAKI v Žiline

Výbor SSAKI Vás pozýva na XXXII. zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov do Žiliny v dňoch 21.-24.10.2015.

PRIHLÁŠKY A STRÁNKA KONGRESU

PROGRAM V PDF

PROGRAM ONLINE

Hlavné témy: Alergia, Astma, Primárne imunodeficiencie, Sekundárne imunodeficiencie, Urgentné stavy v klinickej imunológii a alergológii, Klinická imunológia ako interdisciplinárny odbor, Moderná diagnostika v imunológii, Imunoterapia, Vakcinácia, Autoimunita.

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie

Sekcia klinickej imunológie ASL SR a SSAKI Vás pozývajú na

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie, ktorý sa bude konať 13. – 14. 11. 2015 v hoteli Turiec, Martin.

Kongresový poplatok: 40€

Ubytovanie zabezpečuje: CA Cesta, Mudroňova 20,  03601 Martin, kontakt: 043/423 82 04, 0915 835 890, vasacesta@vasacesta.sk

Organizačné zabezpečenie: Agentúra Impres, Volgogradská 23, 03608 Martin. V prípade vášho záujmu o účasť na podujatí sa registrujte najneskôr do 25. 10. 2015 e-mailom na adrese: impres3@gmail.com.

Partneri podujatia: CIPLA, S&D Pharma

Distribúcia časopisu ALERGIE členom SSAKI

Milí kolegovia,

Výbor Českej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie ponúka členom našej spoločnosti možnosť odoberať časopis ALERGIE – zatiaľ bez potreby predplatného. Ak máte záujem o distribúciu uvedeného časopisu, môžete vyplniť nižšie uvedený formulár. Jeho odoslaním zároveň súhlasíte so spracovaním a uložením poskytnutých dát našou odbornou spoločnosťou a distribúciou vydavateľstva TIGIS.cz.

Veríme, že využijete túto jedinečnú možnosť získať kvalitný zdroj odborných informácií za bezkonkurenčných podmienok.

link na formulár