ALERGIA 2015 – pozvánka a predbežný program

Pozývame Vás na odborné podujatie ALERGIA 2015, ktoré sa koná v dňoch 29.-30.mája 2015 v SÚZA Bratislava. Stretnutie sa aj v tomto roku bude venovať novinkám a aktualitám z oblasti alergológie a klinickej imunológie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie a program o chvíľu

XXXII. zjazd SSAKI a ČSAKI v Žiline

Výbor SSAKI Vás pozýva na XXXII. zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov do Žiliny v dňoch 21.-24.10.2015.

Prihlášky a stránka kongresu.

Hlavné témy: Alergia, Astma, Primárne imunodeficiencie, Sekundárne imunodeficiencie, Urgentné stavy v klinickej imunológii a alergológii, Klinická imunológia ako interdisciplinárny odbor, Moderná diagnostika v imunológii, Imunoterapia, Vakcinácia, Autoimunita.

Oznam členom SSAKI

Výbor spoločnosti oznamuje členom SSAKI, že v záujme zabezpečenia distribúcie časopisu Klinická imunológia a alergológia pre všetkých členov spoločnosti ako aj zjednodušeniu administrácie a výberu predplatného, bude v ďalšom období predplatné časopisu súčasťou členského poplatku v SLS čím dôjde k jeho navýšeniu.

Výbor týmto krokom reaguje na opakované požiadavky členskej základne na zlepšenie dostupnosti tohto časopisu.

Upozorňujeme svojich členov, aby nezabúdali uhradiť členské do SLS (viď zápisnica z júna 2014) .