XXXII. zjazd SSAKI a ČSAKI v Žiline

Výbor SSAKI Vám ďakuje za účasť na XXXII. zjazde slovenských a českých alergológov a klinických imunológov v Žiline v dňoch 21.-24.10.2015.

STRÁNKA KONGRESU

PROGRAM V PDF

PROGRAM ONLINE

 

Kredity za aktívnu účasť:
Autor prednášky, posteru, panelovej diskusie …..10 kreditov (spoluautor ….5 kreditov)
Autor prednášky vedenej v cudzom jazyku …..15 kreditov (spoluautor ….. 10 kreditov)

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie

Sekcia klinickej imunológie ASL SR a SSAKI Vás pozývajú na

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie, ktorý sa bude konať 13. – 14. 11. 2015 v hoteli Turiec, Martin.

Kongresový poplatok: 40€

Ubytovanie zabezpečuje: CA Cesta, Mudroňova 20,  03601 Martin, kontakt: 043/423 82 04, 0915 835 890, vasacesta@vasacesta.sk

Organizačné zabezpečenie: Agentúra Impres, Volgogradská 23, 03608 Martin. V prípade vášho záujmu o účasť na podujatí sa registrujte najneskôr do 25. 10. 2015 e-mailom na adrese: impres3@gmail.com.

Partneri podujatia: CIPLA, S&D Pharma