ALERGIA 2014 – pozvánka a program

Pozývame Vás na odborné podujatie ALERGIA 2014, ktoré sa koná v dňoch 30.-31.mája 2014 v SÚZA Bratislava. Stretnutie sa aj v tomto roku bude venovať novinkám a aktualitám z oblasti alergológie a klinickej imunológie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie a program – kliknite sem

UPOZORNENIE VÝBORU SSAKI

Výbor SSAKI upozorňuje členov spoločnosti, ktorým bude poskytnutý grant SLS na účasť na kongresoch, že sú povinní podať správu z kongresu niektorým z nasledovných spôsobov:

- článok do časopisu Klinická imunológia alebo na web stránku SSAKI

- prednáška  na  kongrese, Martinských dňoch imunológie alebo na krajských seminároch

- informáciu podať osobne na zasadnutí Výboru SSAKI

Toto uznesenie je súčasťou zápisnice prijatej 24.4.2014 – bod 18. Pri nesplnení tejto podmienky nebudú náklady refundované.

Kurzy resuscitácie a anafylaxie s podporou SSAKI

Na zasadnutí Výboru SSAKI dňa 13.12.2013 bola schválená finančná podpora pre kurzy podpory životných funkcií, resuscitačné kurzy a kurzy anafylaxie, ktoré zorganizujú krajskí odborníci v r. 2014 formou krajských seminárov.

Kontaktujte svojich krajských odborníkov a naplánujte si tieto stretnutia !

SSAKI podporuje iniciatívu EAACI

Výbor SSAKI na svojom zasadnutí dňa 13.12.2013 rozhodol, že sa pripája k aktivite EAACI, ktorá vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby svojim podpisom podporili “Deklaráciu o dopadoch alergických ochorení” č. 0022/2013.

Bližšie o aktivite pozri tu:  INFOALLEGY