Voľby do Výboru SSAKI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

ani sme nezbadali a volebné obdobie starého výboru sa chýli ku koncu a nastáva čas nových volieb do výboru SSAKI. Prácu dosluhujúceho výboru posúdite pri svojom ďalšom rozhodovaní sami, ale my sme so svojou prácou za volebné 4 roky spokojní. Zorganizovali sme 2 slovensko-české kongresy a viacero ďalších odborných podujatí (Medifóra, Martinské dni, Alergie, IDS, Školenia KPR, pracovné stretnutia …). Pripravovali sme (spolu s ASL SR) podklady pre poisťovne, štandardizáciu (tvorba ŠDTP), katalóg zdravotných výkonov a i. Zrealizovali sme zmenu koncepcie odboru, ktorá umožňuje atestovať pediatrom a vypracovalo sa viacero stanovísk k aktuálnym otázkam a problémom. Všetko tu nechceme vymenovávať, chceme len pripomenúť, že tieto veci sa nedejú samé od seba, ale niekto to musí pripraviť a zorganizovať.

Do nového volebného obdobia sa budú o Vaše hlasy uchádzať zo starého výboru (podľa abecedy):

Peter Čižnár, Ivan Hlinka, Luděk Hochmuth, Martin Hrubiško, Miloš Jeseňák, Klára Kossárová, Radovan Košturiak, Eva Lapšanská, Ján Mikler, Jela Petrisková, Peter Pružinec, Mária Schvalbová, Alena Smiešková

a dosluhujúci výbor navrhuje ešte kolegov, ktorí sa zapájali do našich aktivít

Žaneta Dzurillová, Svetlana Hadvabová, Štefan Raffáč, Zuzana Rennerová

Samozrejme to sú len návrhy pre Vás, do oficiálnych hlasovacích lístkov, ktoré obdržíte poštou, navrhnete ľudí podľa svojich predstáv – ku každému hlasovaciemu lístku bude priložený aktuálny zoznam všetkých členov SSAKI.

Za správnosť regulérneho priebehnutia volieb bude ručiť volebná komisia v zložení: doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., ako predseda komisie, MUDr. Júlia Michaličková a za prezídium SLS JUDr. Mária Mistríková.

Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a prosíme Vás, aby ste sa volieb, ktoré prebehnú korešpondenčným spôsobom, zúčastnili.

Váš Výbor SSAKI