XXXVII. zjazd ČSAKI a SSAKI bude online (8. – 9. 10. 2020)

Vážené kolegyne/kolegovia, milí priatelia !

Boli sme požiadaní organizačným výborom nastávajúceho kongresu, aby sme vám oznámili, že kongres sa bude konať ONLINE. Prosím, sledujte „Stránku kongresu“ a riaďte sa pokynmi organizátorov, ktoré sú k dnešnému dňu (26.9.2020) zhrnuté v tomto oznámení.

Prosím, podporme túto akciu a využime možnosť viacmesačného online prístupu k prezentáciám.

Dúfajme, že do skorého videnia ! Výbor SSAKI