XXXIV. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ALERGOLÓGOV A KLINICKÝCH IMUNOLÓGOV SO SPOLUÚČASŤOU ČIS A SIMS


18. – 21. októbra 2017

Motto zjazdu: IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – SVETLO NA KONCI TUNELA MEDICÍNY

Hlavné témy: Akútne alergické stavy, Astma, Ekoimunológia, Gastroenterológia a hepatológia, Imunológia – interdisciplinárny odbor, Imunológia v dermatológii, Laboratórna imunológia, Liekové alergie, Mikróby a imunita, PID, Potravinové alergie, Preventívna alergológia, Reprodukčná imunológia, Sekundárne imunodeficity a autoimunita, Urtikária a angioedém, Sekcia ČIS a SIMS, Sekcia zdravotných sestier, Varia

1. informácia

PROGRAM na stiahnutie
Miesto konania: GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko

Belvie

Ak zaplatím členovia SSAKI, ČSAKI, ČIS, SIMS nečlenovia
do 31.8.2017 50.- EUR 60.- EUR
do 1.10.2017 60.- EUR 70.- EUR
Na mieste 70.- EUR 80.- EUR
SZP 0.- EUR 0.- EUR
vek>65 alebo<35 25.- EUR 25.- EUR

HROMADNÉ REGISTRÁCIE ÚČASTNÍKOV: gulisova@sls.sk

VÝZVA PRE VYSTAVOVATEĽOV: OBJEDNÁVKY VYSTAVOVATEĽSKÝCH PRIESTOROV A ČASU PRE SYMPÓZIÁ ZASIELAJTE NA MAIL:

Snímka1

INFORMÁCIA PRE AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV V POSTEROVEJ SEKCII: Organizačný výbor rozhodol, že postery budú prezentované v elektronickej forme. E-poster je potrebné pripraviť v nasledujúcej ŠABLÓNE (stiahnuť) . Minimálna veľkosť fontu je 50, nadpisy adekvátne viac (príklad je v šablóne). Nemente veľkosť posteru ! Poster zašlite do 9.10.2017 na tajpan@tajpan.com. 

 

Prosíme Vás, aby ste nezabudli na úhradu registračného poplatku bankovým prevodom v stanovených termínoch na podúčet SSAKI:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: 4532012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFTCODE: SUBASK BX
VS: 171106001
Správa pre prijímateľa: UVIESŤ VAŠE MENO