Voľby do výboru SSAKI 2016

138 obálok, platných 137, neplatných 1 (nezakrúžkovaný žiaden kandidát)

Zvolení členovia do nového výboru:

Hrubiško: 115, Pružinec: 111, Čižnár: 100, Košturiak: 100, Jeseňák: 99, Hochmuth: 97, Hlinka: 89, Kossárová: 85, Petrisková: 84, Lapšanská: 83, Schvalbová: 72,

Dozorná rada: Dzurillová: 68, Mikler: 64, Smiešková: 63, Vrlík: 63

Ďalší v poradí: viď zápisnica

Výbor konštatuje, že voľby prebehli v súlade so stanovami SLS.