Zo zápisnice z 12.8.2021

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 13.8.2021,Malatíny

Prítomní:Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth,Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková

Ospravedlnení: Kossárová

 1. Pokračovanie v príprave Zjazdu SSAKI a ČSAKI 20-23.10.2021 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry

Téma kongresu: Medzi pandémiami (imunita – kľúč k zvládnutiu infekcií)

Prezidentka kongresu:  Ing. Jela Petrisková, PhD.

Programová stránky zjazdu:

 • Plenárne prednášky – 20.10.2021

Prof. Bartůňková: Infekcia a autoimunita

Prof. Panzner: Alergie a protilátkové izotypy

Prof. Jeseňák: Imunologia,očkovanie,COVID-19 –čo nás naučil predchádzajúci rok?

m. prof. Pružinec: Mikróby a imunita-ako to, že ešte žijeme ?

 • Doplnenie z aktívne prihlásených, o prihlásených cez webovú stránku informoval Košturiak a do  jednotlivých sekcií  ich predsedovia
 • Posterová sekcia – elektronické postery s prezentáciou počas vyčleneného času s diskusiou
 • Odborný program – začiatok 8,30 hod
 • Postgraduálny kurz: Biologická liečba – príprava handoutov – každý autor dodá do konca augusta krátky, cca. 2-stranový odrážkový text doplnený 2-3 obrázkami, schémami ev. tabuľkami

Technická stránka kongresu:

 • Ubytovanie účastníkov výhradne prostredníctvom agentúry Cesta
 • Program úvodného plenárneho zasadnutia (spomienka na kolegov, video)
 • Spoločenská stránka zjazdu(Pružinec )
 • Kongresové materiály a Supplementum Klinická imunológia a alergológia (abstrakty)
 • Materiál z Postgraduálneho kurzu
 • Konferenčné poplatky budú zverejnené na webovej stránke www.ssaki.eu
 • Kompletizácia rozšírenej prvej informácie kongresu
 • O ocenených jubilantoch informovala Schvalbová, ocenenia sú schválené Prezídiom SLS a pripravené na odovzdanie.

2.Martinské dni imunológie-15.9.-17.9.

-informovala  Petrisková

3.Štandardné diagnostické a terapeutické postupy(ŠDTP) -aktuálny stav

 • ŠDTP-Venom imunoterapia (VIT)-pripravené na schválenie , informoval Hochmuth,Hrubiško   

Je potrebné odoslať nezávislé  stanoviská na  Komisiu MZ SR pre ŠDTP

 • ŠDTP- Detská astma-rozpracovaná –informovala Lapšanská
 • ŠDTP – Anafylaxia-Hadvabová,Hrubiško,Kossárová,Mikler za súčasnej konzultácie s ARO(navrhnutá E.Palenčíková-ARO, Prešov )
 • Perspektívne tvorba ŠDTP-Alergénová imunoterapia-v príprave
 • Výbor potvrdzuje Hrubiška vo funkcii predsedu Odbornej pracovnej skupiny MZ SR preŠDTP v odbore  KIA
 • Vytvorenie  Metodického listu –Príprava pred podaním Rtg kontrastnej látky-Hrubiško,Kossárová,Mikler, Smiešková

4.Update jesenných odborných akcií:

– Bardejovské pneumologické dni-2.-4.9.2021

– Martinské dni imunológie-15.-17.9.2021

– Fórum imunodeficiencií – Košice – 23.-24.09.2021 – online podujatie

-Burza imunodeficiencií -8.-9.10-Jasná

– Zjazd SSAKI a ČSAKI – Vysoké Tatry – 20.-23.10.2021

-Medifórum-19.-20.11.-Jasná

-Zasadnutie výboru SSAKI – 9.12.2021

5.Rôzne

-Vademékum očkovania proti COVID-19-publikácia bude distribuovaná všetkým imunológom na Zjazde v Tatrách

-Očkovanie v lekárňach, informoval Jeseňák – plánuje sa očkovanie proti chrípkeu  zdravých dospelých, SSAKI účastná na projekte certifikovaného programu

-Záujem o fb stránku  – o veľkom  záujme a fungovaní informovali Jeseňák,Košturiak

-MESIA -24-26.11.2022 – Praha- aktívna účasť,informoval Jeseňák,plánuje sa aktívna účasť – samostatný blok pre SSAKI – jedna úvodná prednáška, následne 1 prednáška mladého imunológa a 4 regulárne prednášky – prednostne výskumného charakteru s pôvodnými výsledkami – priebežne bude zostavené a dodané

-Stanovisko Výboru SSAKI k vyjadreniam kolegov vystupujúcich proti očkovaniu a spochybňujúcich opatrenia v rámci COVID-19 pandémie

Pružinec vypracuje stanovisko k týmto mediálnym vystúpeniam a následne medializuje cez agentúru SITA

-Poskytnutie záštity SSAKI nad pripravovaným CZ-SK projektom: Inhalační adherence a prevence rozvoje těžkého covidu

-Výbor SSAKI podá  návrh  na Ministerstvo zdravotníctva SR na schválenie nového kódu pre inicializáciu a monitorovanie alergénovej imunoterapie  na základe informácii, ktoré máme z odboru onkológia.

Zapísala Schvalbová