Zo zápisnice z 21.9.2017

Zápisnica zo zasadania výboru a poradného zboru SSAKI

21-22.9.2017 Martin

Prítomní: Hrubiško, Pružinec, Čižnár, Jeseňák, Košturiak, Hochmuth, Hlinka, Petrisková, Dzurillová, Lapšanská, Smiešková, Kossárová.

Ospravedlnení: Schvalbová, Mikler

Program:

Organizácia kongresu SSAKI-ČSAKI-SIMS-ČIS ,Vysoké Tatry, Hotel Bellevue

 • Hlavný odborník referoval o finančných podmienkach kongresu, prihlásených je zatiaľ 600 a počítame plus 200 osôb (výbory, prví prenášatelia, firmy). Ing. Petrisková zistí koľkí nie sú prihlásení na prvý a na posledný večer, rozpočet vychádza z týchto údajov.
 • Ubytovanie je zabezpečené pre členov výborov, kongresový poplatok neplatia prví autori.
 • Spoločenský večer prvý (streda), Hotel Bellevue, schválený poplatok 20EUR, program hudobná skupina Fragile, začiatok predstavenia 19,30 hod, ráta sa s plnohodnotným koncertom – treba zabezpečiť kvietok pre každého vystupujúceho (Ivan Hlinka).
 • Druhý spoločenský večer (piatok) Hotel Grandhotel Smokovec, poplatok 10 EUR, hudba-živá – ev. diskotéka (ešte sa rieši), švédske stoly, víno a pivomnožstvo primerané na 1 osobu je zahrnuté, ostatný alkohol si hradí každý sám, na obe podujatia budú pripravené náramky pre identifikáciu.
 • Registrácia pri pri vstupe do hotela vpravo, pri dvoch pultoch – pasívni účastníci a pri druhom aktívni prví autori, členovia výborov), pri registrácii sa bude dať zakúpiť stravné lístky na obedy, visačky sú zabezpečené cez f. Chiesi, kongresová tašku cez Ewofarmu, zápisníky f. Biogema, pri vstupe, pri bráne, event. na zastávkach bude plagát / banner (zabezpečí Pružinec, ktorý tiež zavolá miestnemu policajnému zboru a oznámi podujatie a pokúsi sa vybaviť vybaví zhovievavosť pri problémoch s parkovaním); hostesky zabezpečí Lapšanská, príchod o 11.hod. v stredu, prvý deň budú do 19 hod. stále pri registrácii, ostatné dni od 7,00 do 19,00 hod. rozdelené pri registrácii a v prednáškových miestnostiach s mirkofónmi;
 • Postre podľa udaného vzoru od TAJPAN-u (ppt) na jednu stranu všetky obrázky z powerpointu;
 • Postgraduál bude v pdf formáte na webe;
 • Zasielanie abstraktov ukončiť do 25.9.2017;
 • Pred otvorením kongresu ful HD verzia 12´ video o Tatrách – zabezpečí Ivan Hlinka
 • Otvára Prezident kongresu Hrubiško, pozýva písomne do predsedníctva ministra Drukera, primátora Tatier, predsedov spoločností, ktorí budú mať krátky príhovor (minister, primátor, predsedovia 4 odborných spoločností), nasledovať bude odovzdávanie vyznamenaní oslávencom všetkých spoločností -zistí Pružinec, vybaví Schvalbová, kvety zabezpečí Lapšanská a Hlinka;
 • Bez prestávky nasleduje úvodný blok, trvanie prednášok 20-30 minút, bez diskusie, ukončiť do 18.hod, po prestávke o 19,30 kultúrny program, potom večera
 • Výbor spoločne skontroloval a opravil celý odborný program – zadelenie do blokov, časový rozvrh, prednášajúci, predsedajúci.
 • Výbor prerokoval personálne obsadenie hlavného odborníka pre ďalšie funkčné obdobie – jednohlasne navrhuje za hlavného odborníka KIA prof. Petra Pružinca;
 • Prijala sa správa o návrhu expertov pre KIA pre Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou z predošlého výboru – na základe čoho sa už odoslali pracovné životopisy a ostatné potrebné údaje navrhnutých odborníkov (Hrubiško, Hochmuth, Čižnár);
 • Dzurillová, Hrubiško vypracujú pre zdravotné poisťovne odborné stanovisko SSAKI ohľadom zmien revíznych postupov pre laboratórne výkony ktoré jednotlivé poisťovne bez prediskutovania so odbornou spoločnosťou nateraz skracujú, aby po spätných kontrolách nedošlo k postihu poskytovateľov a laboratórií – v tejto súvislosti každý člen výboru pošle Hrubiškovi konkrétne negatívne skúsenosti z jednotlivých regiónov – čo sa neprepláca, resp. rôznym spôsobom (väzbou na diagnózu) skracuje;
 • Prijali sme pozvanie na tzv. Advisory board firmy GSK, na ktorom nás zástupkyne medicínskeho oddelenia GSK informovali o nových možnostiach spolupráce pri organizácii odborných podujatí, o možnostiach čerpania grantov a o plánovaných edukačných aktivitách firmy.

Rôzne:

V Martine, dňa 22.9.2017, zapísali Kossárová, Hrubiško.