Zo zápisnice z 14.4.2021

Prítomní: Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková

Ospravedlnení: Čižnár, Hrubiško

1. Rôzne

– bod za sťažený výkon u detí – korekcia neuznávania sťaženého výkonu u detí medzi 5. – 6. rokom zdravotnými poisťovňami (Kossárová). Pružinec osloví s týmto problémom všetky tri zdravotné poisťovne, Kossárová pošle podklady.

– Informovať na  webovej stránke ssaki.eu o uznávaní výkonu špecifických IgE jednotlivými zdravotnými poisťovňami – predovšetkým udržanie status quo VŠZP (Petrisková )

– Jeseňák a Košturiak informujú o návštevnosti informačných médií – webová stránka -návštevnosť 200-300 ľudí denne, facebooková stránka – cca. 4000 folowerov, report o charaktere profilu, štýle práce, spolupráce s profi-agentúrou

– stanovisko SSAKI k stanoveniu špecifických IgG, IgA a IgM v diagnostike potravinovej alergie/intolerancii – zverejnené na www.ssaki.eu + publikácia v časopise Klinická imunológia a alergológia (Pružinec)

– od 1.6.2021 plná úhrada 23-valentnej pneumokovej vakcíny – v tej súvislosti bude potrebné vypracovať metodický list o používaní jednotlivých druhov pneumokokových vakcín v klinickej praxi a špeciálnych situáciách (Jeseňák a pracovná skupina pre očkovanie SSAKI)

– téma výkonu očkovania imunológom (list ministrovi o stretnutie – Pružinec, Jeseňák)

– Dekan Farmaceutickej fakulty UK otvoril problematiku umožnenia očkovania zdravých jedincov proti chrípke v lekárňach a oslovil na spoluprácu v tejto oblasti našu odbornú spoločnosť

– úspešná kategorizácia nových liekov – dupilumab (indikácia ťažké bronchiálna astma – KIA, PNEU a atopický ekzém – DERM); lanadelumab (indikácia HAE – centrová liečba – Martin a Bratislava); Atectura a Enerzair (indikácia bronchiálna astma)

– preklad a modifikácia dokumentu ARIA 2019 do slovenčiny (Smiešková, Schvalbová)

– boli prijaté ŠDTP – Alergia na bielkovinu kravského mlieka – zverejnenie finálnej verzie na www.ssaki.eu (Košturiak)

– Vysoká účasť (cca 3000 – 4000 účastníkov) na dvoch webinároch o problematike očkovania proti Covid-19 – mýty, fakty, realita (1. a 2. diel), v pláne 3. diel v júni 2021

– uskutočnili sa 4 kolá projektu VIT.ALK.a (3x Martin, 1x Banská Bystrica) – správa z podujatia bola zverejnená v časopise Klinická imunológia a alergológia

– Pracovné skupiny SSAKI – budú zverejnené  na webe, každá z nich vypracuje pracovný list, ktorý sa vydá ev. aj ako Metodický list (Príloha 1 zápisnice)

– vydať Metodický list – príprava pred podanim kontrastných látok (pracovná skupina pre liekovu hypersenzitivitu),

– IVIG – vysoké doplatky, riziko nedostupnosti niektorých prípravkov a síl – list ohľadom nezameniteľnosti IVIG medzi sebou (Jeseňák, Čižnár)

– informácia o príprave projektu AlergoStop (spoločnosť Stallergenes-Greer) – mobilná aplikácia a webová stránka

– záštita SSAKI nad pripravovaným projektom vzdelávania v problematike očkovania proti Covid-19 (Jeseňák)

– naša spoločnosť bola oslovená novou pacientskou organizáciou – Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov – so žiadosťou  o záštitu ohľadom prieskumu alergických ochorení v pracovnom prostredí – schválené záštity

– výbor diskutoval o štatistickom vykazovaní činnosti ambulancií KIA pre NCZI – súčasná podoba dokumentu je vo viacerých bodoch problematická – neobsahuje celé spektrum diagnóz a činností v ambulancii KIA a jej spracovanie používanými počítačovými programami v ambulanciách je komplikované

2. Harmonogram odborných podujatí na rok 2021

– PID Day – Bratislava – 28.4.2021 – online podujatie (Čižnár)

– Odborné sympózium – Alergia na peľ jarných stromov a nové možnosti jej liečby (ALK) – Hotel partizán – Tále – 21.-22.5.2021

– Alergia – Bratislava – 28.-29.5.2021

– Allergosummit – Grandhotel Vígľaš – 4.-5.6.2021

– Zasadnutie Výboru SSAKI – Martin – 10.6.2021

– ASL – Martin – 11.6.2021

– Zasadnutie Výboru SSAKI – Malatíny – 12.8.2021

– Letná škola imunológie – 13.-14.8.2021 – Malatíny

– Bardejovské pneumologické dni – 2.-4.9.2021

– Martinské dni imunológie – 15.-17.9.2021

– Fórum imunodeficiencií – Košice – 23.-24.09.2021 – online podujatie

– Zjazd SSAKI a ČSAKI – Vysoké Tatry – 20.-23.10.2021

– Burza imunodeficiencií – Dolný Kubín – posunuté podujatie na 5.-6.11.2021

– Medifórum – Jasná – 19.-20.11.2021

– Zasadnutie výboru SSAKI – 9.12.2021

3. Príprava Zjazdu SSAKI a ČSAKI 20-23.10.2021 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry

Téma kongresu: Medzi pandémiami (imunita – kľúč k zvládnutiu infekcií)

Prezidentka kongresu:  Ing. Jela Petrisková, PhD.

Programová stránky zjazdu:

 • Plenárne prednáška – dohodnutí prednášajúci
 • 12 blokov
 • Zostavenie predsedníctiev a následné oslovenie pozvaných prednášajúcich
 • Dĺžka bloku – 60 – 90 minút
 • Doplnenie z aktívne prihlásených
 • Posterová sekcia
 • Odborný program – začiatok 8,30 hod
 • Postgraduálny kurz: Biologická liečba

Technická stránka kongresu:

 • Ubytovanie účastníkov výhradne prostredníctvom agentúry Cesta
 • –       Program úvodného plenárneho zasadnutia (spomienka na kolegov, video)
 • Spoločenská stránka zjazdu
 • Kongresové materiály a Supplementum Klinická imunológia a alergológia (abstrakty)
 • Materiál z Postgraduálneho kurzu
 • Videopozvánka SSAKI – pri zasadnutí výboru v júni 2021
 • Konferenčné poplatky budú zverejnené na webovej stránke www.ssaki.eu
 • Kompletizácia rozšírenej prvej informácie kongresu