Zo zápisnice z 6.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Výboru  SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 6.12.2019 – Martin

Prítomní: Dzurillová, Hlinka, Hrubiško, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková

Ospravedlnení: Čižnár, Hochmuth

Hosť: Michaličková, čestný člen

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško, Pružinec)

1. Hrubiško informoval o situácii v príprave a implementácii Štandardných diagnostických a terapeutických  postupov (ŠDTP).

ŠDTP Sekundárne imunodeficiencie je prijatý s pripomienkami, ktoré je potrebné zapracovať do 31. 12. 2019.

Hrubiško súčasne vyzval prítomných na participáciu na príprave ŠDTP na budúci rok (AIT, VIT, AR), informoval o potrebe prerobiť ŠDTP Astma – zrealizuje Hrubiško v spolupráci s Laššánom.

2. Pružinec vyhodnotil priebeh XXXVI. kongresu SSAKI a ČSAKI, ktorý sa konal 2.-5. 10. 2019 vo Vysokých Tatrách. Odborná, organizačná aj spoločenská úroveň kongresu je hodnotená zo strany domácich aj zahraničných účastníkov vysoko kladne.

3. Schválenie úhrady za administráciu web stránky SSAKI.EU – firma Medimpro, s.r.o.

4. Úhrada členského v EAACI pre členov Výboru

5. Dokončený plán odborných akcií a zasadnutí výboru SSAKI na rok 2020:

31. január – Respirologické dni – Novartis (Martin)

7. február – Launch Ragwizaxu (ALK-Vigľaš? – bude ešte spresnené zač. r. 2020)

12.-13. marec – zasadnutie výboru  SSAKI – južné Slovensko (spoluorganizátor Imunoglugan – Pleuran, v pláne prehliadka výroby)

20.-21. marec – Burza imunodeficencií – Dolný Kubín

1.-3. apríl – Martinské dni imunológie

16.-17. apríl – zasadnutie výboru SSAKI – Liptovský Hrádok

24.-25. apríl – Allergo Summit – Tri Studničky – Demänovská Dolina

29. apríl – Primárne imunodeficiencie – Bratislava

15.-16. máj – Stretnutie lekárov ČR-SR (Litomyšl)

21.-22. máj – Bardejovské pneumologické dni

29. máj – Alergia 2020

6.-9. jún – kongres EAACI-Londýn

13. august – zasadnutie výboru SSAKI-Malatíny

14. august – Letná škola imunológie-Malatíny

7.-10. október – XXXV. kongres ČSAKI a SSAKI – Praha

6.-7. november – AIT?

13.-14. november – ASL workshop – Martin

27.-28. november – Medifórum -hotel Chopok – Demänovská Dolina

3.-4. december – zasadnutie výboru SSAKI – Martin

6. Výbor odporúča na základe pripomienok z terénu spojenie termínov AIT fóra a Medifóra, prípadne aj plánovanej Akadémie AIT (Hrubiško), výbor súčasne vajadril názor, že preferuje odborné akcie sponzorované nezávisle viacerými firmami pred „jednofiremnými“ akciami.

7. Výbor súhlasí s návrhom Kossárovej  obnoviť tradíciu Svetového dňa astmy a alergie -tlačovka, meranie  spirometrií.

8.Výbor navrhol ocenenia pre jubilantov na rok 2020. Na SLS vybaví Schvalbová.

II. Rôzne

  • Výbor schválil miesto konania XXXVIII. kongresu SSAKI a ČSAKI  na rok 2021 opäť v hoteli Bellevue Vysoké Tatry. Dátum kongresu  dohodne s hotelom Bellevue  Pružinec. Organizácia  – firma BONUS.
  • Hrubiško informoval o 4. ročníku Kongresu stredoeurópskych imunologických spoločností  MESIA v Šamoríne, konaný pod záštitou imunologických a alergologických spoločností zo SR, ČR, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, t.j. aj SSAKI, ktorý sa konal v Šamoríne 28.-30. 11. 2019. Slovensko, resp. spoločnosti SIMS a SSAKI sa prezentovali v pozitívnom svetle, účastníkmi bolkongres hodnotený vysoko kladne po stránke odbornej, organizačnej aj spoločenskejô Aktívnu účasť zo SSAKI (prednášky) mali Buc, Čižnár, Hrubiško, Jeseňák.
  • Preveria sa podmienky zaradenia časopisu vo vzťahu k časopisu Klinická imunológia a alergológia do databázy SCOPUS a následne sa vypracuje stratégia a plán na ďalší ročník (Jeseňák, Košturiak).

Zapísala Schvalbová

Schválil Hrubiško