Zo zápisnice z 8.12.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 8.12.2023, Terchová

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Kossárová, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami

(Jeseňák, Pružinec)

II. Program zasadnutia

 1. Zhodnotenie XL. kongresu slovenských a českých alergológov a klinických imunológov – Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
  • kongres bol vo všeobecnosti vyhodnotený ako veľmi vydarené podujatie s vysokou odbornou úrovňou , čo ocenili nielen domáci, ale aj zahraniční účastníci
  • na kongrese bolo 683 registrovaných účastníkov, z toho 345 z Českej republikypre budúci kongres r.2025
  • je potrebné zachovať projekt troch odborných sekcií a sekciu mladých imunológov, ktorá bola vysoko hodnotená
 2. ako negatívum kongresu bolo vyhodnotené chýbanie spoločenského programu úvodného večera, ktorý sa nekonal z objektívnych príčin
 3. Zhodnotenie Workshopu sekcie KIA ASL v Martine a presun jeho tradičného jesenného termínu konania na 1.3.2024
 4. Zhodnotenie konania Medifóra, ktoré sa konalo v prezenčnej aj on-line forme s hojnou účasťou (cca 400 účastníkov)
 5. Návrh na vytvorenie Sekcie laboratórnej imunológie SSAKI, zodpovedná: Petrisková
 6. Zorganizovanie stretnutia zástupcov imunologických laboratórií s cieľom objasniť výklad a realizáciu novej legislatívy týkajúcej sa IVDR v oblasti laboratórnej diagnostiky v klinickej imunológii, zodpovedná: Petrisková.
 7. Schválenie poplatku 625 EUR/kvartálne za správu web stránky SSAKI pre firmu Medimpro s.r.o. (celkovo teda za rok 2023 4 x 625 = 2500 EUR)

III. Termíny odborných akcií na rok 2024

1.3.-2.3.              Workshop ASL Martin

14.3.                    Zasadnutie výboru SSAKI-Trenčianske Teplice

15.3-16.3.           12. Burza imunodeficiencií – Trenčianske Teplice

17.4.-19.4.         Martinské dni imunológie – Martin

24.4.                    Deň primárnych imunodeficiencií – Bratislava

10.5-11.5.           XXIII.setkání lékařu ČR a SR v Litomyšli

24.5.-25.5           Rožnovské dny alergologie a klinické imunológie – Rožnov pod Radhoštěm

31.5.-3.6.            Kongres EAACI – Valencia (Španielsko)

16.8.                    Zasadnutie výboru SSAKI

16.8.-17.8.         Letná škola imunológie-Malatíny

9.10.-12.10.       41.kongres ČSAKI a SSAKI-Hradec Králové, ČR

22.11.-23.11.     Medifórum – Dolný Kubín

5.12.-7.12.         Zasadnutie výboru SSAKI

Zapísala M. Schvalbová Skontroloval M. Jeseňák