Štandardné diagnostické a terapeutické postupy

Vážená odborná verejnosť, naša spoločnosť sa zapojila do tvorby štandardných diagnostických a teraputických postupov (ŠDTP). Pretože príprava, schvaľovanie a publikovanie je veľmi zdĺhavý proces s nejasným časovým harmonogramom, Výbor spoločnosti sa rozhodol zverejniť PRACOVNÉ verzie textov.

V prípade zásadných pripomienok môžete kontaktovať 1. autora ŠDTP s konkrétnym návrhom na zmenu, ktorá bude posúdená celým autorským kolektívom.

Uverejňujeme nasledujúce texty:

DIAGNOSTIKA A LIEČBA ALERGIE NA BIELKOVINU KRAVSKÉHO MLIEKA

ŠTANDARDNÉ POSTUPY DIAGNOSTIKY A LIEČBY BRONCHIÁLNEJ ASTMY

ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP „SEKUNDÁRNE IMUNODEFICIENCIE“