Štandardné diagnostické a terapeutické postupy

Vážená odborná verejnosť, naša spoločnosť sa zapojila do tvorby štandardných diagnostických a teraputických postupov (ŠDTP). Aktuálne sú schválené tieto postupy.

DIAGNOSTIKA A LIEČBA ALERGIE NA BIELKOVINU KRAVSKÉHO MLIEKA

SEKUNDÁRNE IMUNODEFICITY

DIAGNOSTIKA, LIEČBA  A  PREVENCIA  ALERGIE NA JED BLANOKRÍDLEHO HMYZU

 

Pretože príprava, schvaľovanie a publikovanie je veľmi zdĺhavý proces s nejasným časovým harmonogramom, Výbor spoločnosti sa rozhodol zverejniť aj PRACOVNÉ verzie textov.

V prípade zásadných pripomienok môžete kontaktovať 1. autora ŠDTP s konkrétnym návrhom na zmenu, ktorá bude posúdená celým autorským kolektívom.

ŠTANDARDNÉ POSTUPY DIAGNOSTIKY A LIEČBY BRONCHIÁLNEJ ASTMY