Voľby do výboru SSAKI 2020

115 obálok, platných 115, neplatných 0

Zvolení členovia do nového výboru:

Jeseňák 96, Košturiak 96, Pružinec: 93, Hrubiško 90, Hochmuth: 81, Hlinka: 79, Čižnár 78, Petrisková 77, Lapšanská 64, Kossárová 54, Schvalbová 51

Dozorná rada: Mikler: 86, Smiešková: 86, Hadvabová:4

Ďalší v poradí: viď zápisnica

Výbor konštatuje, že voľby prebehli v súlade so stanovami SLS.