Zo zápisnice z 4.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 4.12.2020 – Jasenská dolina
Prítomní:
Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Hrubiško
Hostia: Dzurillová, Michaličková

 1. Na základe výsledkov volieb na volebné obdobie október 2020-október 2024,ktoré sú zverejnené na webovej stránke SSAKI.EU, výbor SSAKI na svojom zasadnutí zvolil v tajných voľbách z celkového počtu 10 platných hlasov 7 hlasmi za prezidenta Výboru SSAKI prof. MUDr. Miloša Jeseňáka PhD. a za vedeckého sekretára SSAKI 9 hlasmi prof. MUDr. Petra Pružinca, CSc.
  Na priebeh volieb dohliadal predseda revíznej komisie J. Mikler a jej členky S. Hadvabová a A. Smiešková.
 2. Zásluhou výboru vo volebnom období 2016-2020 je okrem iného (podrobnejšie www.ssaki.eu) zvýhodnené členstvo v EAACI pre všetkých členov SSAKI, vrátane dostupnosti časopisov a zviditeľnenie sa našej odbornej spoločnosti pri tvorbe inicatívy ARIA vďaka M. Hrubiškovi, ako jedného zo spoluautorov tohto významného dokumentu.
 3. V prílohe 1. je vyjadrenie sa hlavného odborníka pre KIA MZSR a prezidenta Výboru SSAKI vo veci úpravy Vyhlášky č.585/2008 Z.z. platného od 1.1.2020 v súvislosti s očkovaním proti invazívnym pneumokokovým infekciám. Perspektívne budeme riešiť aj zmenu legislatívy vo vzťahu k očkovaniu proti invazívnym meningokokovým ochoreniam z pohľadu zaradenie moderných vakcín s ich následnou úhradou.
 4. Výbor sa zaoberal reakciou M. Hrubiška na list od ZP Dôvera (príloha 2,3) a prezident SSAKI a hlavný odborník vyjadria názor Výboru SSAKI listom. – prosím doplniť
 5. Výbor sa bude zaoberať edukáciou vlastnej odbornej spoločnosti (ev. v spolupráci so SPFS aj pneumológov) vo vzťahu k očkovaniu proti COVID-19 v nekomerčnom rámci. Prvou aktivitou bude realizácia Webináru v úvode januára 2021 (Jeseňák, Košturiak, Hochmuth) a následne príprava edukačných materiálov ev. odborných článkov (Klinická imunológia a alergológia ev. iné).
 6. Termíny odborných podujatí na rok 2021

ASL 5.-6.3.-Worhshop Martin
MDI 14.-16.4.
PID-28.4.-Bratislava
Setkání českých a slovenských lékařu -Litomyšl-14.-15.5.
Alergia 2021 -28.-29.5.
Burza ID-17.-18.6.-Dolný Kubín
Letná škola imunologie -12.-14.8.-Malatíny
EAACI-10.-12.7.Krakow on line
ERS -4.-7.9 Barcelona
XXXVIII. zjazd SSAKI a ČSAKI 20.-23.10.-Grand hotel Bellevue- Vysoké Tatry
Medifórum 19.-20.11.

 1. XXXVIII.zjazd slovenských a českých klinických imunológov a alergológov
  Téma kongresu
  Medzi pandémiami (imunita – kľúč na zvládnutie infekcií)

Hlavné témy:

 1. Imunita,infekcia – kto z koho alebo kto skôr ?
 2. Infekcia v intenzívnej medicíne – kde je úloha imunológa
 3. Vrodené poruchy imunity
 4. Keď infekcia (už) nie je infekciou
 5. Alergia a infekcie
 6. Akútne stavy
 7. Infekcie – príčina neplodnosti
 8. Očkovanie? Očkovanie!
 9. Laboratórna diagnostika infekcií z pohľadu imunológa
 10. Čo môže, musí a nemusí imunológ ?
 11. Infekcie včera, dnes a zajtra
 12. Potravinová alergia – mýty, fakty, realita
 13. Pandémia alergií
 14. Sekcia sestier a laborantov
 15. Varia
 16. Sekcia mladých imunológov (postery s ústnou prezentáciou)

Téma postgraduálu – Biologická liečba

 1. J.Petrisková navrhla vytvorenie pracovnej skupiny laboratórnych pracovníkov v odbore KIA
 2. M. Schvalbová informovala o jubilantoch a Výbor vybral ocenených
 3. Výbor SSAKI schválil úhradu za administráciu web stránky SSAKI.EU firme Medimpro,s.r.o.
 4. Výbor schválil úhradu členského v EAACI pre členov Výboru SSAKI
 5. Výbor sa venoval možnosti propagácie odboru KIA na sociálnych sieťach – Facebook,Twitter – v spolupráci so spoločnosťou SEESAME.
 6. Výbor bol informovaný o hospodárení a činnosti občianskeho združenia SSAKI o.z.(R.Košturiak)

Zapísala M. Schvalbová