Zo zápisnice z 14.12.2012

Prítomní:
Vrlík, Pružinec, Čižnár,Hochmúth,Kossárová,Schvalbová,Lapšanská, Petrisková ,Košturiak, Mikler,Kováčová,Barlová,Timová,Michaličková,ospravedlnený –Hrubiško
Hostia: Keleová

Program:

  • Tvorba katalógu výkonov
  • Vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2012
  • Súčasná situácia v odbore
  • Poisťovne
  • Odborný program
  • Rôzne