Zo zápisnice z 22.3.2013

Zasadnutie výboru SSAKI dňa 22.3.2013 v Tatranskej Polianke

Prítomní: Vrlík, Pružinec, Hrubiško, Petrisková, Kossárová, Schvalbova, Mikler, Kováčová, Košturiak, Hochmuth

Ospravedlnení :Lapšanská,

Program:

• Príprava kongresu SSAKI

• Témy kongresu – koordinátori jednotlivých sekcií

• Doplniť laboratórne témy: Autoprotilátky, Reprodukčná imunológia,antiinfekčná imunita

Úlohy splnené : Vrlík : osloviť Doc.Petru,dodanie koordinátorov z ČR

HLAVNÉ TÉMY + KOORDINÁTORI:

• Alergia ako interdisciplinárny problém: MUDr.Tomáš Kočí + MUDr.M.Schvalbová, MUDr.R.Košturiak

• Respiračná alergia: prof.MUDr.Petr Pohunek,CSc. + Doc.MUDr.M.Hrubiško, MUDr.L.Hochmuth

• Imunologia kože: doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc. MUDr.Červenková,Doc.MUDr.D.Buchvald CSc,

• Potravinová alergia: MUDr.Martin Fuchs + MUDr.Klára Kossárová

• Lieková alergia: MUDr.Bronislava Novotná, PhD. + MUDr.Z. Kováčová, MUDr.Z.Abaffyová, MUDr.I.Hlinka

• Alergenová imunoterapia: MUDr.Irena Krčmová, CSc. Doc.MUDr.M.Hrubiško CSc,MUDr.E.Lapšanská PhD,

• Alergénová diagnostika: doc.MUDr.Petr Panzner, CSc. + MUDr.J. Michaličková,Ing.J.Petrisková,PhD

• Imunologická diagnostika: RNDr.Vlastimil Král, CSc. + Ing.J.Petrisková,PhD, MUDr.A.Kužmová, Ing.E.Barlová CSc,MPh, Ing.Blažíčková CSc, MUDr.Tibenská PhD, Ing.Doc.Jahnová,CSc.

• Autoimunita: doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc., Prof.MUDr.M. Buc CSc, MUDr.E.Balková-Pekárová,PhD

• Imunodeficiencie: prof.MUDr.Jiří Litzman, CSc. Doc.MUDr.P.Čižnár CSc,MUDr.H.Kayserová

• Vakcinácia: MUDr.Dalibor Jílek, CSc., MUDr.H. Kayserová, MUDr.S.Timová

• Alergické dieťa: doc.MUDr.Vít Petrů, CSc., Doc.MUDr.P.Čižnár CSc, MUDr.J.Mikler

• Imunomodulácia : doc.MUDr.Jaromír Bystroň,CSc, Doc.MUDr.Jeseňák Phd, MUDr.K.Bergendiová, PhD

• Sekcia sestier a laborantov: Bc.Alena Voříšková, MUDr.E.Dzurillová, MUDr.J. Michaličková

Osloviť účastníkov výboru o prijatie miesta v organizácii sekcií – MUDr.Klára Kossárová

Vyžiadané prednášky :

Rudolf Valenta /Čižnár potvrdená prednáška

Bartuňková:Protinádorová imunologia

Panzner: Diagnostika alergií

Prof. Magda Zehér : Autoimunné ochorenia ev. Doc.K. Nékám

 Agentúra, ubytovanie: adresy, cenové relácie,

 Informácie na web stránke a prihlášky :Košturiak

 Objednávka na Hotel Double tree vybavená

 Výboru ČSAKI oznámime , že majú ubytovanie a pozvanie na spoločné zasadnutie výboru pozve a vybaví Vrlík

 Odovzdanie čestného členstva XXXXXXX na MDI

 Učastnícke poplatky Do 15.8. 50EUR

Po 15.8. 60EUR

Na mieste 70EUR

Mladí do 35r 20EUR

SZP 10EUR

 Uviesť na WEB stránku termíny prihlášok : Aktívna účasť : do 15.6.2013

Passívna: do 15.9.2013

 Demonštrácia resuscitácie , vybaví s f. ALK Mikler /na výstavnom priestore , alebo v zvláštnej miestnosti

 

 Zoznam akcií na rok 2013

10-12.4. MDI – Martin

26-27.4. ASLSR

2-4.5.Bardejov

9-11.máj Liptovský Hrádok – Výbor SSAKI

16-17.máj Litomyšl

31-1.jún- Alergia 2013 BA SÚZ

7-9. jún Telč- Pediatrická imunologia

21-26.jún Milano kongres EAACI

3-4. júla-Valčianská dolina- organizačný výbor kongresu

16-17.august- LŠI

7-11.septembra- ERS- Barcelona

13-14. septembra- Organizačný výbor kongresu-BA?

25-26.septembra- Kongres SSAKI-ČSAKI Bratislava

25-26.okobra -ASLSR, ( SD, Stallergens)

22-23. Novembra – AIT forum

13.decembra –výbor SSAKI

Zapísala Dr.Kossárová