Zo zápisnice z 10.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a poradného zboru SSAKI 10.6.2017 v Martine

Prítomní: Pružinec, Hrubiško, Petrisková, Čižnár, Hochmuth, Smiešková, Schvalbová, Mikler

Ospravedlnení: Košturiak, Kossarová, Dzurillová, Jeseňák, Hlinka, Lapšanská

1. Výbor zaujal stanovisko k plánovanej tvorbe Štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

Výbor je pripravený navrhnúť odborníkov na jednotlivé nozologické jednotky a pri konkrétnych nozologických jednotkách spolupracovať s odborníkmi z iných odborných spoločností(ORL, pneumologická, dermatovenerologická a ďalšie).

Podmienkou začatia práce sú jasné pracovné zmluvy. Od Ministerstva zdravotníctva SR očakávame návrh jednotnej štruktúry pre všetky odbory a časový plán.

2.Výbor schválil účasť zástupcov na zasadnutiach UEMS, na ktorých sa okrem M.Hrubiška a P.Čižnára budú zúčastňovať M. Jeseňák a R. Košturiak. Širší výber účastníkov je daný časovými možnosťami jednotlivých určených zástupcov.

3.Predseda výboru bol oslovený prof.Busquetom ohľadom aktuálnej verzie ARIA iniciatívy a zverejnenia jej prekladu v národnom odbornom časopise. Výbor odsúhlasil, že M. Schvalbová nájde profesionálneho prekladateľa medicínskej literatúry, preklad bude uhradený z financií SSAKI a následne odborne recenzovaný členmi výboru.

4.Výbor SSAKI navrhuje naďalej ako najvhodnejšieho kandidáta M. Hrubiška na post podpredsedu odbornej pracovnej skupiny L03 pri MZ SR pre imunostimulanciá, imunosupresory a antihistaminiká pre systémové použitie.

5.Doplnenie katalógu výkonov – trvanie edukácie  subkutánnej infúzie 30 minút.

6.Termíny:

10.8. – zasadnutie výboru – Malatíny, Hotel Sojka

11 – 12.8. Letná škola imunológie

21. – 23.9. – zasadnutie výboru – penzión Ferrata – Martin

18.10 – 21.10. –  XXXIV. KONGRES ČSAKI a SSAKI, ČIS a SIMS, VYSOKÉ TATRY, Hotel Bellevue

10. – 11.11. – Asociácia súkromných lekárov – jesenný workshop – hotel Turiec, Martin

Zapísala M. Schvalbová