30.6.2016 – DEADLINE PRIHLÁŠOK AKTÍVNEJ ÚČASTI DO PLZNE

Milí přátelé,

dovoluji si Vás poprosit, abyste členům SSAKI připomněli, že deadline k přihláškám s aktivní účastí je 30. 6. (včetně zaslání abstraktu). Přikládám informaci, kterou jsme zaslali členům ČSAKI, její rozeslání tedy případně také zvažte.

Prosíme o vyplnění registračního listu na webu www.csaki-sjezd.cz a zaslání abstraktu.

Srdečně zdravím a přeju hezké léto!     Petr Panzner

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÝBORU SSAKI … A TO OSTATNÉ …

UVEREJŇUJEME ZÁPISNICU VOLEBNEJ KOMISIE Z 25.5.2016: ZÁPISNICA

Tieto listy uverejňujeme k nahliadnutiu širokej členskej základni po voľbách. Nechceli sme počas trvania volieb ovplyvniť Vaše rozhodovanie žiadnym smerom. Obraz si môže urobiť každý sám: LIST

Odpoveď Výboru je zároveň aj odpoveďou pisateľovi na jeho vlastnú predstavu o tom, kto a ako má byť volený: ODPOVEĎ VÝBORU SSAKI

A nakoniec, vyjadrenie právneho zástupcu SLS : STANOVISKO PRÁVNIKA