Medicínske fórum klinických imunológov a alergológov, pneumológov a ftizeológov 27.11-28.11.2020 (ONLINE)

Milí priatelia
hoci súčasná situácia nepraje spoločným stretnutiam, vzdelávanie a výmena informácií v našich odboroch musí neustále prebiehať. Preto sme sa rozhodli, že Medicínske fórum imunoalergológov a pneumoftizeológov zorganizujeme v ONLINE režime.

Veríme, že sme pre Vás opäť pripravili zaujímavý program (kliknite) a že sa k nám pripojíte v dňoch 27.-28.11.2020.

Zaregistrujte sa kliknutím na tento odkaz: Link na registráciu.

VITALKA – certifikovaný kurz

Milí kolegovia,

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, SSAKI a firma ALK organizujú certifikovaný kurz venovaný zlepšeniu praktických zručností pri VIT (imunoterapii jedom blanokrídlych). Kurzy sú plánované v Martine (kapacita už plná), v Banskej Bystrici, Prešove a v Bratislave. Konkrétne termíny v dvoch posledných mestách zatiaľ nie sú určené s ohľadom na súčasnú situáciu.

Detaily nájdete v sprievodnom liste a rámcový program kurzu nájdete TU.(prednášajúci sa môžu v jednotlivých mestách meniť, témy zostávajú rovnaké).

Predbežný záujem o kurzy zisťujeme týmto dotazníkom.

Výsledky volieb do Výboru SSAKI na obdobie X/2020 – X/2024

Vážení členovia SSAKI, zverejňujeme zápisnicu z volieb do Výboru SSAKI, ktorá bola potvrdená členmi volebnej komisie. Všetci zvolení členovia vám ďakujú za dôveru, ktorú ste im preukázali a svoj mandát prijímajú. Veríme, že novozvolený Výbor sa napriek súčasnej situácii stretne v dohľadnej dobe a bude pokračovať vo svojej práci. O našej činnosti vás vždy informujeme – kompletné zápisnice od roku 2012 nájdete v sekcii Výbor.

Ešte raz ďakujeme za vaše hlasy a dovidenia (dúfame že čoskoro už naozaj aj osobne) na niektorej z našich akcií. Výbor SSAKI

XXXVII. zjazd ČSAKI a SSAKI bude online (8. – 9. 10. 2020)

Vážené kolegyne/kolegovia, milí priatelia !

Boli sme požiadaní organizačným výborom nastávajúceho kongresu, aby sme vám oznámili, že kongres sa bude konať ONLINE. Prosím, sledujte „Stránku kongresu“ a riaďte sa pokynmi organizátorov, ktoré sú k dnešnému dňu (26.9.2020) zhrnuté v tomto oznámení.

Prosím, podporme túto akciu a využime možnosť viacmesačného online prístupu k prezentáciám.

Dúfajme, že do skorého videnia ! Výbor SSAKI