Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie

Sekcia klinickej imunológie ASL SR a SSAKI Vás pozývajú na

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie, ktorý sa bude konať 11. – 12. 11. 2016   v hoteli Boboty, Terchová.

Kongresový poplatok: 50€
Organizačné zabezpečenie: Agentúra Impres s.r.o., Volgogradská 23, 03608 Martin. V prípade vášho záujmu o účasť na podujatí sa registrujte najneskôr do 25. 10. 2016 e-mailom na adrese: impres3@gmail.com.
Partner podujatia: S&D Pharma

30.6.2016 – DEADLINE PRIHLÁŠOK AKTÍVNEJ ÚČASTI DO PLZNE

Milí přátelé,

dovoluji si Vás poprosit, abyste členům SSAKI připomněli, že deadline k přihláškám s aktivní účastí je 30. 6. (včetně zaslání abstraktu). Přikládám informaci, kterou jsme zaslali členům ČSAKI, její rozeslání tedy případně také zvažte.

Prosíme o vyplnění registračního listu na webu www.csaki-sjezd.cz a zaslání abstraktu.

Srdečně zdravím a přeju hezké léto!     Petr Panzner

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÝBORU SSAKI … A TO OSTATNÉ …

UVEREJŇUJEME ZÁPISNICU VOLEBNEJ KOMISIE Z 25.5.2016: ZÁPISNICA

Tieto listy uverejňujeme k nahliadnutiu širokej členskej základni po voľbách. Nechceli sme počas trvania volieb ovplyvniť Vaše rozhodovanie žiadnym smerom. Obraz si môže urobiť každý sám: LIST

Odpoveď Výboru je zároveň aj odpoveďou pisateľovi na jeho vlastnú predstavu o tom, kto a ako má byť volený: ODPOVEĎ VÝBORU SSAKI

A nakoniec, vyjadrenie právneho zástupcu SLS : STANOVISKO PRÁVNIKA