Burza imunodeficiencií

Burza imunodeficiencií (praktický workshop manažmentu vrodených porúch imunity) 
Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov
Klinika detí a dorastu 
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Martin
Termín: 3.-4.6.2015
Účasť len na osobnú pozvánku.
Miesto konania upresníme.

Stiahnutie liekov ALYOSTAL Prick, Oralair 100 IR & 300 IR, Oralair 300 IR, PHOSTAL, STALORAL, STALORAL 300 dodaných po 12.8.2015 z trhu

Vážení členovia SSAKI,

prosím venujte pozornosť oznamu ŠÚKL, ktorý vydal dňa 8.12.2015 – klinike sem

Metodický pokyn pre distribútorov, lekárne, lekárov a pacientov

K vzniknutej situácii zasadá Výbor SSAKI v piatok 11.12.2015.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na náš dotazník. Výsledky si môžete pozrieť tu.