Kurzy resuscitácie a anafylaxie s podporou SSAKI

Na zasadnutí Výboru SSAKI dňa 13.12.2013 bola schválená finančná podpora pre kurzy podpory životných funkcií, resuscitačné kurzy a kurzy anafylaxie, ktoré zorganizujú krajskí odborníci v r. 2014 formou krajských seminárov.

Kontaktujte svojich krajských odborníkov a naplánujte si tieto stretnutia !

SSAKI podporuje iniciatívu EAACI

Výbor SSAKI na svojom zasadnutí dňa 13.12.2013 rozhodol, že sa pripája k aktivite EAACI, ktorá vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby svojim podpisom podporili “Deklaráciu o dopadoch alergických ochorení” č. 0022/2013.

Bližšie o aktivite pozri tu:  INFOALLEGY