… EŠTE K VOĽBÁM, BEZ KOMENTÁRA

Tieto listy uverejňujeme k nahliadnutiu širokej členskej základni po voľbách. Nechceli sme počas trvania volieb ovplyvniť Vaše rozhodovanie žiadnym smerom. Obraz si môže urobiť každý sám.

LIST

Odpoveď Výboru je zároveň aj odpoveďou pisateľovi na jeho vlastnú predstavu o tom, kto a ako má byť volený:

ODPOVEĎ VÝBORU SSAKI

A nakoniec, vyjadrenie právneho zástupcu SLS

STANOVISKO PRÁVNIKA

BURZA IMUNODEFICIENCIÍ 3. – 4.6.2016

Burza imunodeficiencií (praktický workshop manažmentu vrodených porúch imunity)

Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov
Klinika detí a dorastu
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Martin

Termín: 3.-4.6.2015

Účasť len na osobnú pozvánku.

Miesto konania: Hotel The Grand Vígľaš