5. BURZA IMUNODEFICIENCIÍ 24.-25.3.2017

1. informácia (stiahnite si)

5. BURZA IMUNODEFICIENCIÍ

24.-25.3.2017, Banská Štiavnica, Hotel Grand-Matej

odborný garant: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

účasť na osobné pozvanie

HLAVNÉ TÉMY
• Substitúcia imunoglobulínov – kto? kedy? ako? koľko?
• Skúsenosti s facilitovaným subkutánnym podávaním
imunoglobulínov u detí a dospelých
• Fagocytové poruchy
• Periodické horúčky v praxi imunológa

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie

Sekcia klinickej imunológie ASL SR Vás pozýva na

Jesenný workshop klinickej imunológie a alergológie, ktorý sa bude konať 11. – 12. 11. 2016   v hoteli Boboty, Terchová.

PROGRAM

Kongresový poplatok: 50€
Organizačné zabezpečenie: Agentúra Impres s.r.o., Volgogradská 23, 03608 Martin. V prípade vášho záujmu o účasť na podujatí sa registrujte najneskôr do 25. 10. 2016 e-mailom na adrese: impres3@gmail.com.
Partner podujatia: S&D Pharma

30.6.2016 – DEADLINE PRIHLÁŠOK AKTÍVNEJ ÚČASTI DO PLZNE

Milí přátelé,

dovoluji si Vás poprosit, abyste členům SSAKI připomněli, že deadline k přihláškám s aktivní účastí je 30. 6. (včetně zaslání abstraktu). Přikládám informaci, kterou jsme zaslali členům ČSAKI, její rozeslání tedy případně také zvažte.

Prosíme o vyplnění registračního listu na webu www.csaki-sjezd.cz a zaslání abstraktu.

Srdečně zdravím a přeju hezké léto!     Petr Panzner