Distribúcia časopisu ALERGIE členom SSAKI

Milí kolegovia,

Výbor Českej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie ponúka členom našej spoločnosti možnosť odoberať časopis ALERGIE – zatiaľ bez potreby predplatného. Ak máte záujem o distribúciu uvedeného časopisu, môžete vyplniť nižšie uvedený formulár. Jeho odoslaním zároveň súhlasíte so spracovaním a uložením poskytnutých dát našou odbornou spoločnosťou a distribúciou vydavateľstva TIGIS.cz.

Veríme, že využijete túto jedinečnú možnosť získať kvalitný zdroj odborných informácií za bezkonkurenčných podmienok.

link na formulár

ALERGIA 2015 – pozvánka a predbežný program

Pozývame Vás na odborné podujatie ALERGIA 2015, ktoré sa koná v dňoch 29.-30.mája 2015 v SÚZA Bratislava. Stretnutie sa aj v tomto roku bude venovať novinkám a aktualitám z oblasti alergológie a klinickej imunológie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie a program o chvíľu

XXXII. zjazd SSAKI a ČSAKI v Žiline

Výbor SSAKI Vás pozýva na XXXII. zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov do Žiliny v dňoch 21.-24.10.2015.

Prihlášky a stránka kongresu.

Hlavné témy: Alergia, Astma, Primárne imunodeficiencie, Sekundárne imunodeficiencie, Urgentné stavy v klinickej imunológii a alergológii, Klinická imunológia ako interdisciplinárny odbor, Moderná diagnostika v imunológii, Imunoterapia, Vakcinácia, Autoimunita.