Členovia výboru

Prezident:                Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.

Vedecký sekretár:   mim. Prof. MUDr. Peter Pružinec, Csc.

Členovia:

Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD

MUDr. Ivan Hlinka

MUDr. Luděk Hochmuth

mim. Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD

MUDr. Klára Kossarová

MUDr. Radovan Košturiak, PhD

MUDr. Eva Lapšanská, PhD

Ing. Jela Petrisková, PhD

MUDr. Maria Schvalbová

Dozorná rada:

MUDr. Svetlana Hadvabová

MUDr. Ján Mikler, PhD

MUDr. Alena Smiešková