Informácie k očkovaniu proti COVID-19 (Infoletters)

Na základe mnohých vašich otázok, ktoré prináša každodenná prax, reagujeme vydaním informačných letákov, ktoré sa snažia v stručnej forme reagovať na najpálčivejšie otázky v súvislosti s očkovaním.


Share this on facebook! Share this on tweeter!

VEDEMÉCUM OČKOVANIA PROTI COVID-19

Pod záštitou našej spoločnosti vznikla prvá ucelená publikácia s témou očkovania proti COVID-19 na Slovensku. Záujemcovia o publikáciu sa môžu registrovať na stránke vydavateľstva na prístup k eKnihe alebo si kúpiť aj tlačenú verziu za symbolickú cenu. Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí podporili vznik tejto publikácie. Výbor SSAKI.

Akadémia vzdelávania sestier v odbore KIA

Milí kolegovia,
v rámci sekcie pre vzdelávanie zdravotných sestier pri výbore SSAKI zahajujeme kontinuálne vzdelávanie sestier pod názvom: „Akadémia vzdelávania sestier v odbore KIA“. Vzdelávanie bude prebiehať v on-line platforme – v 1-2 mesačných intervaloch. Prezentácie zverejňujeme na našej stránke (link). Za účasť na vzdelávaní môžu sestry získať kredity. Po absolvovaní aspoň 80% všetkých kurzov (predpokladáme 12-14) sestra získa certifikát.

PROGRAM č. 1
V pláne máme prebrať postupne všetky dôležité témy, s ktorými sa sestra v ambulancii KIA stretne, a to z hľadiska teoretického, ale hlavne praktického.
Výbor SSAKI 23.11.2021