XXXVIII. Zjazd SSAKI a ČSAKI – 1. informácia

Veríme, že 20. – 23.10.2021 bude všetko inak …

Chceme vám oznámiť, že pracujeme na príprave spoločného zjazdu, ktorý sa uskutoční vo Vysokých Tatrách a dúfame, že „naživo“. Zverejňujeme 1. informáciu.

Priebežne vás budeme informovať na našich stránkach. Rezervujte si prosím termín.

Informácie k očkovaniu proti COVID-19 (Infoletters)

Na základe mnohých vašich otázok, ktoré prináša každodenná prax, reagujeme vydaním informačných letákov, ktoré sa snažia v stručnej forme reagovať na najpálčivejšie otázky v súvislosti s očkovaním.


Share this on facebook! Share this on tweeter!

Stanovisko SSAKI k vyšetrovaniu IgG, IgA a IgM proti potravinovým antigénom

Vážení členovia, posledné roky pozorujeme viacero negatívnych trendov v diagnostike pacientov s potravinovými alergiami a intoleranciami, ku ktorým patrí aj vyšetrovanie protilátok izotypov IgG a IgA proti potravinovým alergénom. Uverejňujeme stanovisko, ktoré Vám môže byť nápomocné nielen pri orientácii sa v problematike, ale najmä pri zaujatí jednoznačného stanoviska k neadekvátnym požiadavkám na realizáciu týchto vyšetrení.

Imunológia Covid-19 a post-Covid-19

Milé kolegyne a kolegovia, začíname uverejňovať témy týkajúce sa imunológie resp. imunopatológie ochorenia Covid-19 resp. post-covid-19 syndrómov. Informácii je dnes veľa, ale často sú rôznej kvality. Chceme byť nápomocní pri orientácii. Budeme sa snažiť vyberať témy, ktoré majú resp. budú mať dopad na našu každodennú (najmä ambulantnú) prácu.