Členovia výboru

Prezident:                 mim. Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD

Vedecký sekretár:   mim. Prof. MUDr. Peter Pružinec, Csc.

Členovia:

Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD

MUDr. Ivan Hlinka

MUDr. Luděk Hochmuth

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.

MUDr. Klára Kossarová

MUDr. Radovan Košturiak, PhD

MUDr. Eva Lapšanská, PhD

Ing. Jela Petrisková, PhD

MUDr. Maria Schvalbová

Dozorná rada:

MUDr. Eva Dzurillová

MUDr. Ján Mikler, PhD

MUDr. Alena Smiešková