Národná databáza primárnych deficiencií

Ak ste už zaregistrovaný a máte svoje prístupové Meno a Heslo

NÁRODNÁ DATABÁZA PRIMÁRNYCH IMUNODEFICITOV


Postup pri prvom vstupe – Registrácia lekára

REGISTRÁCIA LEKÁRA

Pokiaľ by ste si neboli istý diagnózou, je možné využiť diagnostické kritériá ESID, uvádzané na ich web stránke v časti Working parties / Clinical / Diagnostic criteria, alebo kliknite priamo na odkaz:http://www.esid.org/clinical-diagnostic-criteria-for-pid-73-0