XXXVI. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ALERGOLÓGOV A KLINICKÝCH IMUNOLÓGOV

Prosíme, aby Ste si do kalendárov poznačili dátum
2. – 5. októbra 2019

Miesto konania: GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko

Belvie

Téma zjazdu: Kde sú hranice klinickej imunológie – alergológie?
Lístky na kongresové večere (streda a piatok) bude možnosť zakúpiť pri registrácii (cena 24 Eur).
Pri hromadnej objednávke u organizátora (BONUS CCS) na faktúru

Stravné lístky na obedy sú réžii hotelových reštaurácií – zakúpenie na recepcii hotela.


KONGRESOVÉ POPLATKY

člen SSAKI/ČSAKI do 31.8.201950 EUR
člen SSAKI/ČSAKI do 30.9.201960 EUR
člen SSAKI/ČSAKI na mieste70 EUR
sestra a laborant20 EUR
študentizadarmo
nečlenovia SSAKI/ČSAKI70 EUR
firemní zástupcovia nevystavujúcich firiem100 EUR

Bankové spojenie:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: 4532012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFTCODE: SUBASK BX
VS: 191179001
Správa pre prijímateľa: VAŠE MENO


UBYTOVANIE


Cestovná agentúra CESTA
Mudroňova 20
036 01 Martin
tel: 043/ 423 82 04
mobil: 0915/ 835 890
E-mail:vasacesta@vasacesta.sk

VYSTAVOVATELIA


Agentúra Bonus CCS
tel.:+421 905 658 777
E-mail:peter@bonusccs.sk