SMUTNÁ SPRÁVA

Výbor SSAKI a celá odborná verejnosť so zármutkom prijala správu, že nás navždy opustil dlhoročný člen Výboru a priekopník imunológie a alergológie nielen na východnom Slovensku

MUDr. Roman Benedik, CSc.

Milý Roman, patril si do generácie ľudí, ktorá položila základy modernej klinickej imunológie a alergológie. Aj vďaka Tebe sa náš odbor stal neodmysliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti v tejto krajine. Tvoju prácu budú ďalej rozvíjať generácie, ktorým si aj Ty dláždil cestu.

S úctou Ti ďakujeme a spomíname.