XXXVIII. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ALERGOLÓGOV A KLINICKÝCH IMUNOLÓGOV

20. – 23. október 2021

Miesto konania: GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko

Téma zjazdu: Medzi pandémiami – imunita, kľúč na zvládnutie infekciePrihláste sa na zjazd včas a využite zľavy na kongresových poplatkoch. Storná prihlášok na kongres adresujte na mail uvedený nižšie a storná ubytovaní na adresu agentúry/firmy, ktorá Vás ubytovala.


Lístky na kongresové večere (streda a piatok) bude možnosť zakúpiť pri registrácii (cena 25 Eur).
Pri hromadnej objednávke u organizátora (BONUS CCS) na faktúru

Stravné lístky na obedy sú v réžii hotelových reštaurácií – zakúpenie na recepcii hotela.


KONGRESOVÉ POPLATKY

člen SSAKI/ČSAKI do 20.9.202150 EUR
člen SSAKI/ČSAKI po 20.9.202160 EUR
člen SSAKI/ČSAKI na mieste70 EUR
1. autor prezentácie/posteruzadarmo
sestra a laborantzadarmo
študentizadarmo
nečlenovia SSAKI/ČSAKI do 20.9.202160 EUR
nečlenovia SSAKI/ČSAKI po 20.9.202170 EUR
nečlenovia SSAKI/ČSAKI na mieste80 EUR
firemní zástupcovia nevystavujúcich firiem100 EUR

Bankové spojenie:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: 4532012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFTCODE: SUBASK BX
VS: 211122001
Správa pre prijímateľa: VAŠE MENO


UBYTOVANIE


Cestovná agentúra CESTA
Mudroňova 20
036 01 Martin
tel: 043/ 423 82 04
mobil: 0915/ 835 890
E-mail:vasacesta@vasacesta.sk

VYSTAVOVATELIA


Agentúra Bonus CCS
tel.:+421 905 658 777
E-mail:peterpruzinec1@gmail. com