Očkovanie v tabuľkách a obrázkoch

Zaočkovanosť v krajinách EÚ 1. dávkou vakcíny.

Tabuľka zobrazujúca počet navezených a aplikovaných vakcín, ktorá je zoradená podľa najlepšieho pomeru použitých a dodaných vakcín.

Snahu krajín očkovať proti Covid-19 dobre charakterizuje údaj o podiele aplikovaných vakcín zo všetkých vakcín, ktoré boli do krajiny dovezené.

Graf počtu zomretých na Slovensku v danom kalendárnom týždni. Zobrazuje všetky úmrtia, bez ohľadu na príčiny. Ide o zaujímavý údaj, ktorý dobre odzrkadľuje komplexný dopad Covid-19 na celú spoločnosť, vrátane (ne)poskytovania nekovidovej zdravotnej starostlivosti.