ALERGIA 2021

   Pozývame Vás na odborné podujatie

ALERGIA 2021

Pozývame Vás na XXI. ročník tradičného odborného podujatia, ktoré sa  koná v  priestoroch SÚZA Drotárska cesta 46 v Bratislave, v dňoch 28. 5. – 29. 5. 2021.

POZVÁNKA

PROGRAM

Organizátori opäť pripravili bohatý odborný program:

COVID-19 aktuálne poznatky – prevencia – liečba – budúcnosť

najnovšie poznatky v alergológii a klinickej imunológii

nové obzory liečby alergických ochorení

diagnostika alergických ochorení

aktuálne problémy očkovania

prvý kontakt, jeho možnosti a povinnosti pri pandémii včera, dnes a zajtra

Bližšie informácie:

m.prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.,

OKIA FN Americké nám. 3 Bratislava, tel/fax: 02 529 66 093

Registrácia a vstup na podujatie je bez registračného poplatku.

Podujatie sa zaraďuje do kreditného hodnotenia CME pre výkon praxe v období kontinuálneho vzdelávania.