Dohoda medzi SSAKI a EAACI o dvojitom členstve

Vážení členovia SSAKI,

s potešením Vám oznamujeme, že dňa 15.10.2018 podpísal prezident SSAKI, Doc.MUDr. Martin Hrubiško, PhD. dohodu s EAACI o dvojitom členstve. Z uvedenej dohody vyplýva, že každý platiaci člen SSAKI sa môže stať členom EAACI za zvýhodnených podmienok a poplatok iba 30 EUR na rok. Detaily uvádza zmluva, ktorú uverejňujeme v plnom znení.

Dohoda medzi EAACI a SSAKI