Vynútené zápisy receptov

Kolegyne a kolegovia,

viacerých v poslednom čase kontaktovali pracovníci zo ZP Dôvera ohľadom vynútených zápisov. Ide o zápisy, ktoré musíme urobiť pri predpise receptu na niektoré lieky v našich ambulantných programoch. Odporúčania Výboru SSAKI v tejto otázke nájdete na tomto linku.

Alutard SQ jedy hmyzu – navrhovaný postup pri aktuálnom spôsobe úhrady „A“

Milé kolegyne a kolegovia,

ako ste mohli zaregistrovať minulý týždeň, vznikol problém s prípravkom Alutard SQ jedy hmyzu. V kategorizačnej komisii MZ SR došlo k nedorozumeniu. Do mája 2024 zdravotné poisťovne uhrádzali liek Alutard SQ jedy hmyzu lekárňam potom, ako si ho pacient vyzdvihol v lekárni na základe klasického lekárskeho predpisu vystaveného ošetrujúcim špecialistom. Od júna 2024 zdravotné poisťovne neuhrádzajú liek lekárni, ale ambulantnému poskytovateľovi, ktorý liek pacientovi aplikuje.

O tejto skutočnosti sme sa dozvedeli začiatkom júna a prof. MUDr. Peter Pružinec, ako hlavný odborník pre náš odbor, okamžite reagoval a 10.6.2024 poslal na MZ SR podnet na zmenu spôsobu úhrady lieku Alutard SQ jedy hmyzu na štandardný lekárensky režim (S).

Ministerstvo otvorí Konanie začaté z podnetu ministerstva, ktoré bude predmetom agendy a hlasovania najbližšej Kategorizačnej komisiepre lieky k 01.10.2024, ktorá sa uskutoční dňa 09.07.2024.

Dovtedy odporúčame nasledovný postup:

1. navrhujeme začať s iniciáciou  VIT  po zmene spôsoby úhradu lieku na štandardný lekárenský režim

2. u pacientov, ktorí sú nastavení na udržiavaciu dávku VIT predĺžiť intervaly podania na maximum (podľa SPC max. 8 týždňov)

3. ak napriek tomu v uvedenom čase (do októbra 2024) budete potrebovať ďalšie balenie lieku, odporúčame zakúpiť  na ambulanciu 1 balenie prípravku na faktúru (ako v minulosti Á-čkové lieky), ktoré je možné  použiť pre viacerých pacientov. Podanie vykázať pre ZP spolu s „A“- čkovým liekom, pričom uviesť množstvo 0,2 (t.j. 1 ml z 5 ml liekovky). Uviesť cenu za balenie 527,12 Eur

4. ubezpečujeme vás, že výbor SSAKI ako aj spoločnosť ALK Abello realizuje všetky možné zákonné kroky, aby sa táto nepríjemná situácia čo najskôr vyriešila.

Výbor SSAKI