Stretnutie sekcie KIA ASL SR

Pozývame Vás na odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR
a Pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASLSR, ktoré sa bude konať
8. a 9. novembra 2019 v hoteli Turiec, Martin.

POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA