Biologická liečba v teórii a praxi V.

Slovenská imunologická spoločnosť a Neuroimunologický ústav SAV Vás pozývajú na konferenciu venovanú biologickej liečbe, ktorá sa uskutoční 25.9.2019 na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.