Program XXXVI. zjazdu SSAKI a ČSAKI
STREDA 2.10.2019


15,00 – 15,30 Slávnostné otvorenie
Slávnostné uvedenie novej knihy do života:
Očkovanie v špeciálnych situáciách od autorského kolektívu Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková a kol. pod záštitou SSAKI a ČSAKI

15,30 – 18,00 Úvodné sympózium

 1. M. Smieško (Bazilej, CH): Racionálny dizajn E-selektívnych antagonistov
 2. M. Hrubiško (Bratislava, SR): Sme pripravení na zmeny životného prostredia?
 3. P. Pružinec (Bratislava, SR): Alergia – starý pes a nové kúsky
 4. P. Panzner (Plzeň, ČR): Frekvence a význam sensibilizací k inhalačním perenialním komponentám
 5. D. Staneková (Bratislava, SR): Quo vadis prevencia HIV /AIDS?

ŠTVRTOK 3.10.2019


Sála A
8,00 – 9,55 Imunodeficiencie
Predsedníctvo: P. Čižnár, M. Jeseňák

 1. T. Milota et al. (Praha, Hradec Králové, ČR): Primární imunodeficience a malignity
 2. M. Jeseňák et al. (Martin, SR): PID spojené s erytrodermiou
 3. V. Urdová (Bratislava, SR ): Ťažký kombinovaný imunodeficit
 4. J. Straková (Martin, SR): Lymfadenopatia, splenomegália, granulómy – autoimunita , infekcia, malignita alebo PID ? (kazuistiky)
 5. P. Čižnár (Bratislava, SR): DADA2 deficit
 6. J. Hanzlíková (Plzeň, Česko): Záchyt hyperIgD
 7. N. Lukán et al (Košice, Bratislava, SR): Multicentrické klinické sledovanie výskytu infekcií u pacientiek s diagnózou karcinóm prsníka – predbežné výsledky

10.00 – 11.00 Liečime pacientov správne?
Predsedníctvo: P. Pružinec, M. Jeseňák

 1. P. Pružinec (Bratislava, SR): Kontrola symptómov
 2. M. Jeseňák (Martin, SR): 13. komnata alergickej rinitídy
 3. K. Kossárová (Bratislava, SR): Stále nebudeme očkovať proti chripke?
  Sympózium podporené spoločnosťou Mylan

11.05– 12.05 Úskalia a nástrahy rozhodovania v každodennej praxi imunoalergológa
Predsedníctvo: M. Hrubiško, M. Schvalbová

 1. M. Hrubiško (Bratislava, SR): Čo všetko ovplyvňuje naše úvahy pri
  voľbe optimálnej liečebnej stratégie
 2. M. Schvalbová (Prešov, SR): Chronoterapia astmy antileukotriénmi
  Sympózium podporené spoločnosťou Zentiva

13.00 – 14.00 IgE – spoločný menovateľ viacerých ochorení
Predsedníctvo: P. Pružinec, M. Jeseňák

 1. P. Pružinec (Bratislava, SR): Biologická liečba – viac než jednoduchá rovnica?
 2. L. Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Anti-IgE – správna voľba pre astmu a CSU
 3. S. Hadvabová (Komárno, SR): Anti-IgE – cesta k novému životu
 4. M. Jeseňák (Martin, SR): Ťažká astma v detstve – malá násobilka?
  Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia

14,00 – 14,30 1000 podôb autoinflamácie
Predsedníctvo: P. Pružinec, M. Jeseňák

 1. M. Jeseňák (Martin, SR): 1000 podôb autoinflamácie

Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia

14.35 – 15.35 Alergia na roztoče a s ňou spojené komplikácie
Predsedníctvo: M. Hrubiško, P. Panzne
r

 1. P. Ziegelmayer (Viedeň, AT): Burden of HDM allergic respiratory diseases
 2. M. Jeseňák (Martin, SR): Novinky a zvláštnosti roztočovej alergie
  Sympózium podporené spoločnosťou Stallergenes Greer

15.40 – 16.40 Aktuality v protilátkových deficitoch a poruchách komplementu
Predsedníctvo: H. Farkas, M. Hrubiško, M. Jeseňák

 1. H. Farkas (Budapešť, HU): Principles of long term prevention in HAE
 2. M. Jeseňák (Martin, SR): Lanadelumab – new option in HAE prevention
 3. M. Hrubiško, M. Schvalbová (Bratislava, Prešov, SR): Pristupujeme správne k sekundárej imunodeficiencii? Guidelines nám pomôžu.
  Sympózium podporené spoločnosťou Takeda

16.45 – 18,15 Hereditárny angioedém – UpToDate
Predsedníctvo: H. Farkas, M. Jeseňák, R. Hakl

 1. H. Farkas H. (Budapešť, HU): Clinical characteristics and management of HAE in paediatric patients
 2. T. Freiberger et al. (Brno, ČR): New forms of hereditary angioedema (Nové formy hereditárního angioedému)
 3. R. Hakl et al. (Brno, ČR): Short-term prophylaxis/perioperative management of hereditary angioedema (Krátkodobá profylaxie/perioperativní management HAE)
 4. M. Jeseňák et al. (Martin, Bratislava, SR): Strategies and indications for long-term prophylaxis in the management of hereditary angioedema

Sála B
8,20 – 9,30 Reprodukčná imunológia
Predsedníctvo: Ž. Dzurillová, Z. Ulčová-Gallová

 1. Z. Ulčová-Gallová et al. (Plzeň, ČR): Sledování NK buněk v ovulačním cervikálním sekretu a v endometriu u pacientek opakovaně potrácejících
 2. K. Bergendiová et al. (Bratislava, SR):Terapeutické možnosti pri rôznych poruchách reprodukcie
 3. M. Lešťan et al. (Prešov, SR): Poruchy lektínovej cesty aktivácie komplementu z pohľadu reprodukčnej imunológie
 4. Ž. Dzurillová, M. Dzurilla (Nitra, SR): Sledovanie dynamiky T- regulačných lymfocytov v periférnej krvi u tehotných žien s poruchou plodnosti na imunointervenčnej liečbe

9,35 – 11,00 Alergia na jed blanokrídleho hmyzu
Predsedníctvo: I. Hlinka, M. Hrubiško

 1. I. Hlinka (Kežmarok, SR):Bezpečnosť alergénovej imunoterapie jedom blanokrídleho hmyzu
 2. M. Hrubiško (Bratislava, SR): Bojíme sa liečiť? Bojme sa neliečiť!
 3. J. Petrisková, M. Jeseňák (Martin, SR): Laboratórna diagnostika alergie na blanokrídly hmyz
 4. L. Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Úskalia AIT pri alergii na blanokrídly hmyz
 5. A. Bobčáková, M. Jeseňák (Martin, SR): Mastocytóza a alergia na blanokrídly hmyz
 6. T. Eštoková et al. Prešov, SR): Praktické skúsenosti s indikáciou AIT pri alergii na jed blanokrídleho hmyzu
 7. M. Vachová et al. (Plzeň, ČR): Mastocytóza u pacientů s alergií na hmyzí jed (HVA) – kazuistiky

11,05 – 12,40 Sekcia sestier a laborantov
Predsedníctvo: J. Šimoníčková, D. Chlebáková, E. Lapšanská

 1. E. Kašáková,E.(Praha, ČR) : Edukace ve správné inhalační technice-klíčová role sestry
 2. M. Macejová, B. Švábová, T. Kužma (Prešov, SR): Nádej pre alergikov – komponentová diagnostika
 3. Š. Dobiášová (Kolín, ČR): Jak testujeme potravinové alergie
 4. M. Paukertová et al. (Kolín, ČR): Jak vyšetřujeme v Kolíně
 5. L. Cesneková (Šumperk, ČR).: Existuje alergie na práci?
 6. J. Šimoníčková (Praha, ČR): Nefarmakologické léčebné postupy v alergologii
 7. D. Chlebáková, T. Kužma (Prešov, SR): Imunomodulácia z pohľadu sestry
 8. N. Hricková et al. (Prešov, SR): Latentná tuberkulóza a jej diagnostika

13,00 – 14,45 Lieková alergia
Predsedníctvo: I. Hlinka, B. Novotná, A. Smiešková

 1. M. Smieško (Bazilej, Švajčiarsko):Molekulovo-modelovacie simulácie interakcií liečiv a cytochrómu P450 2D
 2. B. Novotná B.(Brno, ČR): Hypersenzitivní reakce na nízkomolekulární hepariny
 3. L. Sedláčková et al. (Praha, ČR): Detektivka perioperační anafylaxe aneb příliš mnoho podezřelých.
 4. I. Hlinka (Kežmarok, SR): Alergia a sulfonamidy
 5. A. Smiešková (Prešov, SR): Alergia na všetko?
 6. M. Kolejáková (Nové Zámky, SR): Hypersenzitívna reakcia na lokálne anestetiká

14,50 – 16,20 Imunológia v dermatológii
Predsedníctvo: P. Pružinec, P. Macháček

 1. P. Macháček P. (Nový Jičín, ČR): Alergie na vonné látky
 2. O. Petrovičová et al. (Martin, SR): Omalizumab v liečbe CSU of label u detí
 3. J. Péč, K. et al. (Martin, SR): Komplexný pohľad na hiidradenitis suppurativa
 4. K. Cajchanová (Bratislava, SR): Psoriáza indukovaná interferonom alfa
 5. J. Nemšovská (Bratislava, SR): Lieková alergia

16,30 – 18,20 Akútne stavy
Predsedníctvo: J. Mikler, P. Kučera, V. Petrů

 1. V. Petrů (Praha, ČR): Anafylaxe v Evropě
 2. J. Mikler et al. (Martin, SR, Nový Jičín, ČR): Anafylaxia v SR a ČR
 3. P. Kučera (Praha, ČR): Biomarkery anafylaxe
 4. P. Macháček, J. Mikler (Nový Jičín, ČR, Martin, SR): Medikamentózní manažment u anafylaxe
 5. L. Kapustová et al. (Martin, SR): Cvičením indukovaná potravinami asociovaná anafylaxia

PIATOK 4.10.2019


SÁLA A

8,20 – 9,55 Imunológia v gastroenetrológii
Predsedníctvo: K. Kossárová, M. Oltman, M. Buc

 1. Úvod: K. Kossárová (Bratislava, SR): Čo spája gastroenterológa a imunológa
 2. M. Oltman (Bratislava, SR): Pečeň a mikrobiota
 3. M. Buc (Bratislava, SR): Úloha ILC- buniek v rozvoji imunologických procesov pri IBD a možnosti ich ovplyvnenia imunoterapiou
 4. Z. Abaffyová, Z. Rennerová (Bratislava, SR): Eozinofilové zápaly gastrointestinálneho traktu, miesto alergo-imunológa v ich menežmente
 5. M. Vraná, R. Macnerová Praha, ČR): Specifické haplotypy HLA jako základní podmínka rozvoje celiakie

10.00 – 11.00 Eozinofilová astma – od teórie k praxi
Predsedníctvo: Š. Laššán, L. Hochmuth

 1. Š. Laššán (Bratislava, SR): Čo nám ukázali štúdie
 2. L. Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Aká je realita v ambulancii alergológa
 3. V. Urdová (Banská Bystrica, SR): Aká je realita v ambulancii pneumológa
  Sympózium podporené spoločnosťou GlaxoSmithKline

11,05 – 12,05 Čo nás čaká za obzorom?
Predsedníctvo: M. Hrubiško, P. Pružinec

 1. P. Pružinec (Bratislava, SR): Klimatické zmeny a alergia
 2. R. Košturiak (Nitra, SR): Senzibilizácia pacientov v regióne Nitry
 3. M. Hrubiško (Bratislava, SR): Nová tableta na liečbu ambróziovej alergie je tu!
 4. M. Jeseňák (Martin, SR): Nová tableta na liečbu stromovej alergie
  Sympózium podporené spoločnosťou ALK Slovakia

13,00 – 13,45 Stále aktuálne témy
Predsedníctvo: K. Kossárová, Š. Laššán

 1. J. Kyselovič (Bratislava, SR): Súčasný pohľad na tradičnú molekulu z pohľadu farmakológa
 2. B. Matula (Nitra, SR): Inšpirované inspíriom – ale samotný nádych nestačí
  Sympózium podporené spoločnosťou Chiesi Slovakia

13,50 – 14,20 Kde sa nachádzame v prevencii a managemente detských alergií?
Predsedníctvo: A. Feketeová, J. Mikler

 1. M. Fuchs (Praha, ČR): Pohľad alergológa na prevenciu a liečbu potravinových alergií u detí
 2. M. Vydra (Praha, ČR): Synbiotiká v prevencii a managemente detských alergií?
  Sympózium podporené spoločnosťou Nutricia

14,35 – 16,50 Asthma bronchiale
Predsedníctvo: M. Hrubiško, P. Pohunek, M. Schvalbová

 1. M. Hrubiško (Bratislava, SR): Novinky z GINA 2019, alebo vieme čo je a čo nie je astma?
 2. V. Kašák (Praha, ČR): Inhalační systémy známe a neznáme
 3. P. Pohunek (Praha, ČR): Co přinesla GINA 2019 dětem s průduškovým astmatem?
 4. R. Košturiak (Nitra, SR): Astma – sú všetky alergény rovnaké?
 5. I. Krčmová (Hradec Králové, ČR): Astma a mikrobiom.
 6. J. Korytárová et al. Piešťany, Trnava, SR): Astma a obezita a vitamín D
 7. S. Janota et al. ( Bratislava, Košice, Piešťany, SR): Čo trápi našich astmatikov?
 8. J. Novák (Praha, ČR): SCREENING SYSTÉMOVÝCH ÚČINKŮ INHALAČNÍCH KORTIKOSTEROIDŮ

16,55– 18,15 Potravinová alergia v pediatrii
Predsedníctvo: P. Čižnár, M. Fuchs

 1. M. Fuchs (Praha, ČR): Syndrom FPIES u kojencu a batolat
 2. P. Čižnár (Bratislava, SR): Štandardný diagnostický a terapeutický postup SSAKI – alergia na bielkoviny kravského mlieka
 3. I. Šetinová (Praha, ČR): SNAS – systemic nickel allergy syndrome
 4. Z. Rennerová, Z. Vojtušová, Z. Abaffyová (Bratislava, Prešov, SR): Alergia na arašidy – skutočne sa nás netýka?
 5. E. Vrbová (Praha, Česko): Potravinová alergie kojeneckého věku – známá a neznámá (kazuistiky)

SÁLA B

8,30 – 10,10 Imunológia infekčných ochorení
Predsedníctvo: M. Jeseňák, R. Ostró

 1. M. Jeseňák (Martin, SR): Trénovaná imunita a jej význam v anti-infekčnej obrane
 2. P. Čižnár (Bratislava, SR): Genetické príčiny herpetických infekcií
 3. R. Ostró (Košice, SR): Vrodená vnímavosť na mykobaktériové infekcie a genetická predispozícia na tuberkulózu
 4. J. Kayserová (Praha, ČR): Chronická mukokutánna kandidóza a jej genetické príčiny
 5. M. Jeseňák, P. Bánovčin (Martin, SR): Genetické príčiny nežiaducich reakcií po živých atenuovaných vakcínach
 6. R. Košturiak (Nitra, SR): Tréning a pamäť imunitného systému v prevencii infekčných ochorení
  Prednáška podporená spoločnosťou Benela

10,15 – 12,00 Imunológia v neurológii
Predsedníctvo: E. Klímová, V. Král, A. Smiešková

 1. V. Král (Ústi n/Labem, ČR): Imunologická laboratorní diagnostika v neurologii
 2. M. Buc (Bratislava, SR): Imunopatogenéza a imunoterapia neuromyelitis optica
 3. E. Klímová (Prešov, SR): Spolupráca neurológa a imunológa v zvládnutí rebound fenoménu SM po ukončení DMD 2 línie pre plánovanú graviditu
 4. M. Serdahelyová (Skalica, SR): Komplikácie biologickej liečby sclerosis multiplex
 5. I. Shawkatová et al. (Bratislava, SR): Novšie rizikové varianty v genetickej determinácii Alzheimerovej choroby.

13,00 – 13,30 Druhý typ alergického zápalu a moderné možnosti jeho liečby
Predsedníctvo: P. Pružinec, M. Jeseňák


 1. M. Jeseňák (Martin, SR): Druhý typ alergického zápalu a moderné možnosti jeho liečby
 2. P. Pružinec (Bratislava, SR): Súčasné a budúce možnosti liečby nekontrolovanej perzistujúcej astmy so zápalom typu 2
  Sympózium podporené spoločnosťou Sanofi-aventis Pharma Slovakia

13,30 – 15,15 Alergológia v postfaktickej dobe
Predsedníctvo: L. Hochmuth, R. Košturiak

 1. R. Košturiak (Nitra, SR): Medicína v postfaktickej dobe
 2. L. Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Asthma bronchiale: platia diagnostické kritériá?
 3. P. Pružinec (Bratislava, SR): Je medicína založená na dôkazoch?
 4. S. Borzová, R. Borza (Michalovce, SR): Trpeli naši predkovia na potravinovú alergiu?
 5. E. Balková (Banská Bystrica, SR): ASTHMA BRONCHIALE (ALERGIA) V SKUTOČNOM ŽIVOTE – „presná medicína“?
 6. S. Janota et al. (Bratislava, Košice, Piešťany, SR): Adherencia pacientov a zmena preskripcie liekov (anitialergík a antiastmatík) po prvých 6 mesiacoch liečby po indikácii roztočovej tabletovej sublinguálnej alergénovej imunoterapie (RSLIT)

15,20 – 17,30 Varia
Predsedníctvo: M. Bucová, P. Čáp
Krst knihy:
Petr Čáp: Alergologie do kapsy

 1. P. Čáp (Praha, ČR): Imunita a stres
 2. M. Jeseňák (Martin, SR): Fytofarmaká v menežmente respiračných ochorení v kontexte medicíny založenej na dôkazoch. Prednáška podporená spoločnosťou Schwabe Slovakia
 3. J. Bystroň et al. (Ostrava, ČR): Možnosti multiplexové analýzy při monitorování účinnosti sublinquální alergenové imunoterapie.
 4. R. Košturiak (Nitra, SR): Antihistaminiká 2. generácie – update 2019 Prednáška podporená spoločnosťou Berlin-Chemie Menarini
 5. M. Bucová et al. (Bratislava, SR): Úloha molekúl TREM, HMGB1 a cytokínov v patogenéze gliómov
 6. R. Košturiak (Nitra, SR): Azoximér bromid a nádorové ochorenia – od experimentu ku klinike Prednáška podporená spoločnosťou Medigroup
 7. B. Hruškovič, Ľ. Sanisló (Bratislava): Histamínová intolerancia a vitamín C. Nové poznatky o patofyziológii a iv. liečbe vitamínom C. Prednáška podporená spoločnosťou Pascoe

SOBOTA 5.10.2019


Postgraduálny kurz – Očkovanie v špeciálnych situáciách 9,00 – 13,00

 1. P. Pružinec (Bratislava, SR): Prečo nemáme očkovať…
 2. M. Jeseňák, I. Urbančíková (Martin, Košice, SR): Očkovanie
  v špeciálnych situáciách a hodnotenie vedľajších príhod po očkovaní
 3. H. Kayserová (Bratislava, SR): Súčasný pohľad na očkovanie proti
  tuberkulóze
 4. Z. Rennerová (Bratislava, SR): Potravinová alergia a očkovanie
 5. Z. Abaffyová (Bratislava, SR): Alergické reakcie po očkovaní a ich
  manažment
 6. A. Smiešková (Prešov, SR): Alergia na antibiotiká a očkovanie
 7. K. Kossárová (Bratislava, SR): Očkovanie a chronické respiračné
  ochorenia
 8. M. Schvalbová (Prešov, SR): Očkovanie zdravotníkov
 9. P. Čižnár (Bratislava, SR): Očkovanie a imunodeficiencie
 10. L. Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Očkovanie a sclerosis multiplex
 11. M. Jeseňák (Martin, SR): Očkovanie a autoimunitné ochorenia
 12. M. Hrubiško (Bratislava, SR): Očkovanie onkologických pacientov
 13. M. Jeseňák (Martin, SR): Záver kurzu

Posterová sekcia

Varia
J. Lafférsová, L. Hochmuth, Z. Snopková (Banská Bystrica): Peľová informačná služba: peľová sezóna 2019 na Slovensku
A. Lochmanová, I. Lochman, J. Martinek (Ostrava, ČR): Vliv kultivačního prostředí na funkční aktivitu lymfocytů

E. Vrbová, M. Fuchs (Praha, ČR): Flykténová keratokonjunktivitida

E. Koukalová, B. Hutyrová (Olomouc, ČR): Dušnost u astmatika – jen zhoršené astma?

I. Králová Lesná, S. Čejková, H. Kubatová, M. Fialová., J. Fronek., L. Janoušek, R. Poledne (Praha, ČR): Macrophage polarization in human adipose tissue and its relationship to cardiovascular risk factors

F. Mrázek, J. Lukeš, A. Petráčková, A. Smržová, M. Schubertová, M. Skácelová, G. Gabčová, E. Kriegová, P. Horák (Olomouc, ČR): Sérový profil asymetrického dimethylargininu u pacientů se systémovým lupus erythematodes a sklerodermií

Z. Párnická, J. Javor, V. Ďurmanová, V. Budinská, M. Králová, J. Pečeňák, B. Vašečková, V. Režnáková, K. Gmitterová, T. Hromádka, I. Shawkatová (Bratislava, SR): Analýza anamnestických dát a testu MoCA v rámci imunogenetickej štúdie Alzheimerovej choroby (predbežné výsledky)

M. Suchánková, J. Urban, M. Gánovská, E. Tibenská, K. Szaboová, E. Tedlová, I. Majer, M. Bobovčák, I. Jonner, M. Bucová (Bratislava, Vyšné Hágy, SR): Expresie receptorov TREM-1 a TREM-2 na povrchu alveolárnych makrofágov v kontexte T bunkovej imunitnej odpovede pri pľúcnej sarkoidóze a hypersenzitívnej pneumonitíde
J. Urban, M. Suchánková, M. Gánovská, I. Jonner, M. Bucová (Vyšné Hágy, Bratislava, SR): Analýza CX3CL1 ako možného markera fibrotizácie u vybraných difúznych parenchýmových pľúcnych procesov

J. Martinek, A. Lochmanová, A. Kloudová, J. Motlochová, H. Daříčková, V. Novák (Ostrava, ČR): Nový algoritmus vyšetřování autoprotilátek u ANCA asociovaných vaskulitid

M. Homolová, E. Bojtárová, M. Kováčová, K. Kľučková, I. Waczulíková, M. Kušíková , M. Mistrík , I. Shawkatová (Bratislava, SR): Vplyv HLA-aliel na vznik akútnej a chronickej GVHD po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek

D. Kantárová, I. Perončíková, N. Mäčková, I. Ságová, M. Vrlík (Martin, SR): Vplyv bakteriofágov na imunitný systém

Imunológia v gastroenetrológii
N. Galanová, L. Bajer, M. Kostovčík, M. Kolařík, M. Kverka, K. Kostovčíková (Praha, ČR): Imunitní odpověď na stimulaci fungálními antigeny in vitro

Š. Coufal, Z. Jirásková Zákostelská, F. Rob, J. Hercogová, L. Bajer, P. Drastich, M. Kverka (Praha, ČR): Pacienti s nespecifickými střevními záněty během léčby inhibitory TNF-α mají zvýšené hladiny matrixových metaloproteináz 14 a 9

Š. Coufal, N. Galanová, L. Bajer, P. Drastich, H. Tlaskalová-Hogenová, Z. Jirásková Zákostelská, M. Kverka (Praha, ČR): Biomarkery kostního metabolismu, střevní bariéry a imunitní odpovědi jsou asociovány s formou a léčbou idiopatických střevních zánětů

B. Pavlíková, A. Hanzelková, H. Hudečková, A. Ondrejková (Nový Jičín, ČR): Naše první zkušenosti s novým funkčním testem pro diagnostiku histaminové intolerance ve srovnání s koncentrací diaminooxidázy v séru

Imunodeficiencie
T. Milota, P. Kralíčková, A. Šedivá (Praha, Hradec Králové, ČR): Nádory asociované s CVID – česká národní studie zaměřená na epidemiologii, imunologii a genetické pozadí

K. Roubalová, J. Kryštofová, P. Hainz, Š. Němečková (Praha, ČR): Imunodominance antigenů CMV při expanzi multivirových virus- specifických T-buněčných linií

K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, A. Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Z. Čermáková, V. Novák, A. Zjevíková, D. Jílek, O. Žlabová, I. Lochman (Ostrava, Praha, Ústí nad Labem, Vestec, ČR): BI-VIDITEST Total, r.t.u. v posuzování stavu buněčné imunity

Imunológia v neurológii
V. Ďurmanová, J. Javor, Z. Párnická, T. Hromádka, G. Minárik, V. Režnáková, B. Vašečková, Ľ. Peterajová, I. Shawkatová (Bratislava, SR): Asociácia polymorfizmu MMP3 rs3025058 s klinickými prejavmi Alzheimerovej choroby

J. Javor, Z. Párnická, V. Ďurmanová, M. Králová, J. Pečeňák, B. Vašečková, V. Režnáková, S. Šutovský, K. Gmitterová, I. Shawkatová (Bratislava, SR)
Asociácia polymorfizmu rs11136000 v géne pre klusterín s rizikom vzniku Alzheimerovej choroby v slovenskej populácii

Asthma bronchiale

F. Kopřiva, J. Václavková, T. Gvozdiaková, P. Džubák, V. Látalová (Olomouc, ČR): Je stanovení proteinů v kondenzátu vydechovaného vzduchu další cestou k monitorování tajuplného zánětu u astma bronchiale ?

K. Čerňanová, V. Látalová, F. Kopřiva (Olomouc, ČR): Využití očišťovacího indexu plic (LCI) k diagnostice a managementu rozdílných fenotypů astma bronchiale – kazuistika 16. letého astmatika s podezřením na syndrom překryvu astma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci (ACOS)

Imunológia infekčních ochorení

Š. Němečková, E. Hamšíková, P. Hainz, J Kryštofová, V. Ludvíková, J. Musil ( Praha, ČR): Analýza specifických protilátek a odpovědi T buněk proti antigenům BK polyomavirus u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk

Reprodukčná imunológia

H. Kopřivová, R. Musilová, K. Malíčková, M. Koucký (Praha, ČR): Zastoupení subpopulací T regulačních lymfocytů u předčasně spontánně rodících žen

Alergia na jed blanokrídleho hmyzu
P. Králová, P. Kučera, T. Kozák (Praha, ČR): Primární a sekundární mastocytární onemocnění, potencionální biomarkery