Pozvánka z Grécka

Athens | January 15th, 2019

To Slovakian Society of Allergology and Clinical Immunology

Dear Martin Hrubiško,

On behalf of the organising committee, I welcome you to the 7th Summer School of Immunology, which will be held in picturesque Porto Heli.

The organising committee has prepared a first-rate scientific program with outstanding speakers from Universities and Research Institutes worldwide. As in the previous years, our aspiration is the exchange of knowledge between students and lecturers and the forging of new research ideas through intense interaction.

More information can be found on the 7th SSoI website http://www.immunologysummerschool2019.gr/

Dohoda medzi SSAKI a EAACI o dvojitom členstve

Vážení členovia SSAKI,

s potešením Vám oznamujeme, že dňa 15.10.2018 podpísal prezident SSAKI, Doc.MUDr. Martin Hrubiško, PhD. dohodu s EAACI o dvojitom členstve. Z uvedenej dohody vyplýva, že každý platiaci člen SSAKI sa môže stať členom EAACI za zvýhodnených podmienok a poplatok iba 30 EUR na rok. Detaily uvádza zmluva, ktorú uverejňujeme v plnom znení.

Dohoda medzi EAACI a SSAKI

Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča (21.11.2018)

Program slávnostnej vedeckej schôdze pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 15:30 h. vo VP NTÚ, Sasinkova 4, Bratislava
__________________________________________________________

1. Príhovor dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. J. Šteňa, DrSc.
2. Buc M. Prínos akademika Štefanoviča pre rozvoj mikrobiológie a imunológie
3. Príhovory hostí
– prezident SLK – MUDr. Marián Kollár
– predseda SSAKI – doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
– predseda SSKM SLS – MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
– príhovory ďalších hostí

4. Bucová M.: Poznatky o profesionálnych fagocytoch v minulosti a dnes

5. Slobodníková L.: Čo možno urobiť, keď neúčinkujú antibiotiká

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc. prednostka Imunologického ústav

prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc. prednosta Mikrobiologického ústavu