Dohoda medzi SSAKI a EAACI o dvojitom členstve

Vážení členovia SSAKI,

s potešením Vám oznamujeme, že dňa 15.10.2018 podpísal prezident SSAKI, Doc.MUDr. Martin Hrubiško, PhD. dohodu s EAACI o dvojitom členstve. Z uvedenej dohody vyplýva, že každý platiaci člen SSAKI sa môže stať členom EAACI za zvýhodnených podmienok a poplatok iba 30 EUR na rok. Detaily uvádza zmluva, ktorú uverejňujeme v plnom znení.

Dohoda medzi EAACI a SSAKI

Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča (21.11.2018)

Program slávnostnej vedeckej schôdze pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 15:30 h. vo VP NTÚ, Sasinkova 4, Bratislava
__________________________________________________________

1. Príhovor dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. J. Šteňa, DrSc.
2. Buc M. Prínos akademika Štefanoviča pre rozvoj mikrobiológie a imunológie
3. Príhovory hostí
– prezident SLK – MUDr. Marián Kollár
– predseda SSAKI – doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
– predseda SSKM SLS – MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
– príhovory ďalších hostí

4. Bucová M.: Poznatky o profesionálnych fagocytoch v minulosti a dnes

5. Slobodníková L.: Čo možno urobiť, keď neúčinkujú antibiotiká

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc. prednostka Imunologického ústav

prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc. prednosta Mikrobiologického ústavu

Krajský seminár imunoalergológov Prešovského samosprávneho kraja, 22.-23.6.2018, Kaštieľ Snina

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z. SLS
Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, občianske združenie
Krajský odborník pre alergológiu a klinickú imunológiu MUDr. Eva Lapšanská

Vás srdečne pozýva na

Krajský seminár imunoalergológov Prešovského samosprávneho kraja
SLÁVNOSTNÉ  OTVORENIE   14,30 hod

PROGRAM

ALERGIA 2018

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z. SLS a Občianske združenie Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie Vás pozývajú na XIX. ročník tradičného odborného podujatia, ktoré sa koná v priestoroch SÚZA Drotárska cesta 46 v Bratislave, v dňoch 18. – 19. mája 2018.

Pozvánka

Organizátori opäť pripravili bohatý odborný program:

najnovšie poznatky v alergológii a klinickej imunológii, diagnostika a terapia alergických ochorení, astma bronchiale, alergická rinitída, anafylaxia, kožné alergie a ich moderný menežment, očkovanie, úloha a možnosti prvého kontaktu v manažmente imunopatologických stavov

Vstup na podujatie bez poplatkov

Podujatie sa zaraďuje do kreditného hodnotenia SACCME pre výkon praxe v období kontinuálneho vzdelávania.