Stretnutie sekcie KIA ASL SR 2020

Pozývame Vás na odborné stretnutie klinických imunológov a alergológov SR
a Pracovné stretnutie členov sekcie KIA ASLSR, ktoré sa bude konať
13. a 14. novembra 2020 v hoteli Turiec, Martin.

POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA