Imunológia Covid-19 a post-Covid-19

Milé kolegyne a kolegovia, začíname uverejňovať témy týkajúce sa imunológie resp. imunopatológie ochorenia Covid-19 resp. post-covid-19 syndrómov. Informácii je dnes veľa, ale často sú rôznej kvality. Chceme byť nápomocní pri orientácii. Budeme sa snažiť vyberať témy, ktoré majú resp. budú mať dopad na našu každodennú (najmä ambulantnú) prácu.

Stanoviská SSAKI k očkovaniu vakcínami proti Covid-19

Milí kolegovia, venujte prosím pozornosť stanoviskám Výboru SSAKI k očkovaniu proti COVID-19 s dôrazom na aktuálne dostupné vakcíny. Týmito odbornými dokumentami Vám chceme poskytnúť odpovede na otázky, o ktorých diskutujete nielen s Vašimi pacientami, ale aj medzi sebou. Prosím, sledujte náš web aj naďalej, pretože odborných informácií a skúseností stále pribúda a ak si to situácia vyžiada, ďalšie dokumenty prípadne zmeny budeme publikovať. Všetkým želáme veľa zdravia …

Odporúčanie SSAKI a poradného zboru hlavného odborníka pre klinickú imunológiu a alergológiu MZ SR k aktuálnej situácii v súvislosti epidémiou COVID19.

Vážené kolegyne, kolegovia

Uverejňujeme odporúčania našej spoločnosti, ktorými reagujeme na epidémiu vírusom SARS-Cov-2. Keďže situácia na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami (zatiaľ) relatívne priaznivá, odporúčame Vám sledovanie našej stránky pravidelne. Ak si to situácia vyžiada, budeme tento dokument pravidelne aktualizovať.

DOKUMENT

Prajme si všetci pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro všetci uvidíme na niektorej z našich akcií. Výbor SSAKI.