Akadémia vzdelávania sestier v odbore KIA – 8. diel (17.10.2022)

Milé kolegyne a kolegovia!
Pozývame Vás sledovať Akadémiu vzdelávania sestier v odbore klinická imunológia a alergológia – aktuálne už 8. diel, venovaný očkovaniu – so skvelými prednášajúcimi, ktorá prebehne 17.10.2022 o 18:00 hodine on-line formou.
Program uvádzame v pozvánke, na ktorej je aj link na registráciu. Pri registrácii zadajte aj
číslo komory sestier – len vtedy je možné pripísať kredity za účasť.
Sponzor podujatia: Stallergenes Greer.
Minulé prezentácie zverejňujeme na našej stránke (link). Za účasť na vzdelávaní môžu sestry získať kredity. Po absolvovaní aspoň 80% všetkých kurzov (predpokladáme 12-14) sestra získa certifikát.

REGISTRÁCIA

SMUTNÁ SPRÁVA

Výbor SSAKI a celá odborná verejnosť so zármutkom prijala správu, že nás navždy opustil dlhoročný člen Výboru a priekopník imunológie a alergológie nielen na východnom Slovensku

MUDr. Roman Benedik, CSc.

Milý Roman, patril si do generácie ľudí, ktorá položila základy modernej klinickej imunológie a alergológie. Aj vďaka Tebe sa náš odbor stal neodmysliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti v tejto krajine. Tvoju prácu budú ďalej rozvíjať generácie, ktorým si aj Ty dláždil cestu.

S úctou Ti ďakujeme a spomíname.