Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie podporila spoločné vyhlásenie 24 odborných spoločností združených v SLS zo dňa 11.6.2023