11. Burza imunodeficiencií 17.-19.3.2023

17.-19.3.2023, Domaša

Odborný garant: prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Prezenčná účasť na podujatí je možná len na osobné pozvanie. Podujatie bude možné sledovať online aj na www.amedi.sk

PROGRAM