9. Burza imunodeficiencií 8.-9.10.2021

8.-9.10.2021, Grand Hotel Jasná

Odborný garant: prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Prezenčná účasť na podujatí je možná len na osobné pozvanie. Podujatie bude možné sledovať online aj na www.amedi.sk

PROGRAM