12. Burza imunodeficiencií 15.-16.3.2024

Odborný garant: prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Prezenčná účasť na podujatí je možná len na osobné pozvanie.

Podujatie bude možné sledovať online na www.amedi.sk

PROGRAM