Akadémia vzdelávania sestier v odbore KIA – 6. diel (24.5.2022)

Milé kolegyne a kolegovia!
Pozývame vás sledovať 6. diel Akadémie vzdelávania sestier v odbore klinická
imunológia a alergológia, ktorý sa uskutoční 24.5.2022 o 18:00 hodine on-line
formou. PROGRAM.

Sponzor podujatia: Takeda

Minulé prezentácie zverejňujeme na našej stránke (link). Za účasť na vzdelávaní môžu sestry získať kredity. Po absolvovaní aspoň 80% všetkých kurzov (predpokladáme 12-14) sestra získa certifikát.