Akadémia vzdelávania sestier v odbore KIA – 9. diel (12.12.2022)

Milé kolegyne a kolegovia!
Pozývame Vás sledovať Akadémiu vzdelávania sestier v odbore klinická imunológia a alergológia –
aktuálne – 9. diel, venovaný atopickej dermatitíde – ekzému – so skvelými prednášajúcimi, ktorá prebehne 12.12.2022 o 18:00 hodine on-line formou.
Program uvádzame na stránke registrácie. Pri registrácii zadajte aj číslo komory sestier – len vtedy je možné pripísať kredity za účasť.
Sponzor podujatia: ALK.
Minulé prezentácie zverejňujeme na našej stránke (link). Za účasť na vzdelávaní môžu sestry získať kredity. Po absolvovaní aspoň 80% všetkých kurzov (predpokladáme 12-14) sestra získa certifikát.