XXI. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE (19.-21.4.2023)

Prijmite pozvanie k účasti na našom tradičnom podujatí, ktoré sa tentoraz uskutoční v hybridnej forme, t.j. prezenčne a aj online.