Výsledky volieb do Výboru SSAKI na obdobie X/2020 – X/2024

Vážení členovia SSAKI, zverejňujeme zápisnicu z volieb do Výboru SSAKI, ktorá bola potvrdená členmi volebnej komisie. Všetci zvolení členovia vám ďakujú za dôveru, ktorú ste im preukázali a svoj mandát prijímajú. Veríme, že novozvolený Výbor sa napriek súčasnej situácii stretne v dohľadnej dobe a bude pokračovať vo svojej práci. O našej činnosti vás vždy informujeme – kompletné zápisnice od roku 2012 nájdete v sekcii Výbor.

Ešte raz ďakujeme za vaše hlasy a dovidenia (dúfame že čoskoro už naozaj aj osobne) na niektorej z našich akcií. Výbor SSAKI

Odporúčanie SSAKI a poradného zboru hlavného odborníka pre klinickú imunológiu a alergológiu MZ SR k aktuálnej situácii v súvislosti epidémiou COVID19.

Vážené kolegyne, kolegovia

Uverejňujeme odporúčania našej spoločnosti, ktorými reagujeme na epidémiu vírusom SARS-Cov-2. Keďže situácia na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami (zatiaľ) relatívne priaznivá, odporúčame Vám sledovanie našej stránky pravidelne. Ak si to situácia vyžiada, budeme tento dokument pravidelne aktualizovať.

DOKUMENT

Prajme si všetci pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro všetci uvidíme na niektorej z našich akcií. Výbor SSAKI.