ALERGIA 2018

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z. SLS a Občianske združenie Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie Vás pozývajú na XIX. ročník tradičného odborného podujatia, ktoré sa koná v priestoroch SÚZA Drotárska cesta 46 v Bratislave, v dňoch 18. – 19. mája 2018.

Pozvánka

Organizátori opäť pripravili bohatý odborný program:

najnovšie poznatky v alergológii a klinickej imunológii, diagnostika a terapia alergických ochorení, astma bronchiale, alergická rinitída, anafylaxia, kožné alergie a ich moderný menežment, očkovanie, úloha a možnosti prvého kontaktu v manažmente imunopatologických stavov

Vstup na podujatie bez poplatkov

Podujatie sa zaraďuje do kreditného hodnotenia SACCME pre výkon praxe v období kontinuálneho vzdelávania.