ŠPDTP COVID-19 s klinickým protokolom pre zdravotníckych pracovníkov

Milí kolegovia, milé kolegyne

naša odborná spoločnosť bola požiadaná MZ SR, aby sme zdielali link na nový dokument – štandardný postup – ktorý vznikol v súvislosti s infekciou COVID-19. Ďakujeme Vám, že tomuto dokumentu budete venovať pozornosť.

LINK NA STRÁNKU ŠPDTP COVID-19