Odporúčanie SSAKI a poradného zboru hlavného odborníka pre klinickú imunológiu a alergológiu MZ SR k aktuálnej situácii v súvislosti epidémiou COVID19.

Vážené kolegyne, kolegovia

Uverejňujeme odporúčania našej spoločnosti, ktorými reagujeme na epidémiu vírusom SARS-Cov-2. Keďže situácia na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami (zatiaľ) relatívne priaznivá, odporúčame Vám sledovanie našej stránky pravidelne. Ak si to situácia vyžiada, budeme tento dokument pravidelne aktualizovať.

DOKUMENT

Prajme si všetci pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro všetci uvidíme na niektorej z našich akcií. Výbor SSAKI.