METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR

Milí kolegovia, uverejňujeme Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre náš odbor, ktorý reflektuje aktuálnu situáciu s ochorením COVID19 v našich ambulanciách a aktualizuje odporúčania SSAKI, ktoré boli publikované 27.3.2020.

METODICKÉ USMERNENIE