COVID-19 v ALERGOLÓGII

Milí priatelia, uverejňujeme link na stránku EAACI, na ktorej nájdete najnovšie údaje či odporúčania EAACI a iných partnerských organizácií týkajúcej sa aktuálnej pandémie.

STRÁNKA EAACI